Opptak av webinar om forbedringskompetanse og kontinuerlig læring

Publisert 05/10/2020 Oppdatert 20/10/2020

Er du nysgjerrig på hvordan du kan bygge forbedringskompetanse, legge til rette for kontinuerlig læring eller hva en lærende organisasjon egentlig er? Nå kan du se opptak av webinar fra 15. oktober!

Opptak av webinaret 15. oktober 2020.

 

Her er presentasjonen "Hva er DNAet i en lærende organisasjon" av Bjarne Berg Wig.

 

Frem mot Pasientsikkerhetskonferansen 2020 gjennomfører I trygge hender 24-7 og Helsedirektoratet flere webinarer om temaer og områder som verktøyet Snakk om forbedring er bygd opp rundt.

Selve verktøyet finner du her https://snakkomforbedring.no

Webinaret 15. oktober

Her er lenke til webinaret.

15. oktober kl. 11:00 til 11:45 er det ledelse av pasientsikkerhet og forbedringsarbeid, systematisk forbedringsarbeid og målinger, og kontinuerlig læring som er tema.

Lukas Månsson fra Drammen sykehus vil utfordre oss på hvorfor det er viktig å sette forbedringsarbeid i system og reflektere over betydningen av ledelse. Du får også høre om Vestre Viken HFs erfaringer med å bygge forbedringskompetanse fra Åse Stavland Lexberg. Til sist vil Bjarne Berg Wiig gi oss tips og råd om lærende organisasjoner.

Du vil også bli kjent med Forbedringsspillet: https://pasientsikkerhetsprogrammet.no/.../forbedringsspi...

Ta med deg kaffekoppen og matpakken, og benytt anledningen til å bli inspirert sammen med mange andre! Det vil være mulighet for å stille spørsmål i chat.

Innledere:

  • Lukas Månsson, leder for ortopedi og akuttmottak, Drammen sykehus, Vestre Viken HF.
  • Åse Stavland Lexberg, overlege og spesialrådgiver, kvalitetsavdelingen, Vestre Viken HF.
  • Bjarne Berg Wig, daglig leder, Institute for Learning Organizations.

Ordstyrer:

Ida Waal Rømuld, seniorrådgiver, avdeling kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet, Helsedirektoratet.

Her er lenke til webinaret.

Opptak av sendingen vil legges ut på nettsidene våre i etterkant av arrangementet.