Se opptak av Pasientsikkerhetskonferansen 2021

Publisert 10/11/2021 Oppdatert 25/11/2021

Pasientsikkerhetskonferansen er Norges største og viktigste møteplass for alle som er opptatt av pasientsikkerhet og kvalitetsforbedring. Se hele konferansen her!

Se program for de to dagene

Dag 1 - I trygge hender 

Målet for pasientsikkerhetsarbeidet i Norge er en trygg og sikker helse- og omsorgstjeneste - uten skade, for hver pasient og bruker, alltid og overalt. Hvordan skaper vi en kultur som sørger for dette? 

PS! En podkast om pasientsikkerhet og kvalitetsforbedring

Sykepleierpodden 

Dag 2 - Sammen kan vi endre

I helse- og omsorgstjenesten finnes det mange visjoner og gode intensjoner. Alle ønsker å forebygge pasientskader. Likevel er det mange ting vi vet kan forebygge dem, som ikke blir gjort. En endring av praksis krever en åpenhetskultur, lærevilje og handlekraft. Hva skal til for å gå fra visjon til hverdag?

Legeprat

Helhjerta

Få mer ut av Pasientsikkerhetskonferansen

Vi har laget forslag til spørsmål til refleksjon og annet nyttig informasjon til de ulike hovedtemaene for konferansen. Klikk her for å lese mer.