Presentasjoner og opptak fra webinar: Tidlig oppdagelse av forverret tilstand

Publisert 26/05/2021 Oppdatert 26/05/2021

Her kan du se opptak og presentasjoner fra webinaret Tidlig oppdagelse og respons av forverret somatisk tilstand, 29. januar.

Webinaret ble holdt 29. januar 2021.

Opptak av webinaret kan du se del for del, og presentasjoner ligger nederst på siden her.

Del 1: Introduksjon til det faglige rådet ved Helsedirektoratet, UKOM, Helsetilsynet, Sykehuset Østfold og Bodø kommune.
NB! Lyden faller litt ut i midtdelen av del 1, fra ca 25:05 til 27:03, men den kommer tilbake. Det er bare å spole litt fram i opptaket.

Del 2: Kompetanse. ProACT, simulering og KlinObsKommune:

Del 3: Observasjonsrutiner i hjemmebaserte tjenester, i sykehus og kliniske skåringsverktøy ved covid-19: 

Del 4: Rask respons og kommunikasjon. MIG-team, NEWS i kommunal helse og omsorgstjeneste og Første BEST – kommuneversjon, samtrening og kommunikasjon:

Del 5: Implementering. Rapid respons systems og NEWS i sykehjem: