Se opptak fra Pasientsikkerhetsdagen 2020

Publisert 09/09/2020 Oppdatert 21/09/2020

Se opptak av webinaret som ble holdt den 17. september her:


Innleggene i rekkefølge:

  • Innledning: Johnny Advocaat-Vedvik, avdelingsdirektør, Helsedirektoratet
  • 4:50 minutter ut i opptaket: "Arbeidsmiljø og pasientsikkerhet", Monica Pettersen, seksjonsleder, Arbeidstilsynet
  • 14:30 minutter ut i opptaket: Film om psykososial beredskap.
  • 16:25 minutter ut i opptaket: "Psykososial støtte og beredskap", Lars Lyster, psykologspesialist, RVTS ØST (Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging)
  • 24:40 minutter ut i opptaket: "Psykososial støtte til helsepersonell - et tilbakeblikk på sommeren 2020", Bente Baklund, spesialsykepleier, Lovisenberg Diakonale Sykehus
  • 35:30 minutter ut i opptaket: "Snakk om forbedring! og psykologisk trygghet", Kari Annette Os, seniorrådgiver, Helsedirektoratet

Om Pasientsikkerhetsdagen 2020: 

Verdens helseorganisasjon har valgt slagordet Safe health workers, Safe patients i år. 

Dette viser at trygghet, både fysisk og psykisk, for ansatte i helse- og omsorgssektoren er en forutsetning for en trygg og sikker pasientbehandling.

Vi markerte dagen med et webinar som blant annet omhandlet psykologisk trygghet, som er ett av områdene i verktøyet Snakk om forbedring!

Våre innledere fra fagmiljøene og helsetjenesten ga eksempler på konkrete verktøy, refleksjoner og innsikt i hvordan jobbe aktivt med psykologisk trygghet og psykososial støtte blant ansatte i helsetjenesten.

Du kan lese mer om den internasjonale Pasientsikkerhetsdagen på nettsidene til WHO.