Bli med å markere Pasientsikkerhetsdagen 17. september

Publisert 13/09/2022 Oppdatert 19/09/2022

Legemiddelrelaterte skader er en av de hyppigste årsakene til pasientskader ved norske sykehus. Årets pasientsikkerhetsdag dediseres til trygg legemiddelbruk.

Årets markering

For fjerde år på rad har WHO markert denne dagen verden over for å styrke den globale forståelsen av pasientsikkerhet, øke engasjementet for sikkerhet i helse- og omsorgstjenesten og fremme globale tiltak for å forbedre pasientsikkerheten og redusere pasientskader. 

Årets tema er: Trygg legemiddelbruk

Globalt anslår OECD at pasientskader er den 14. største årsaken til den totale sykdomsbyrden og at feil legemiddelbruk er en av de vanligste årsakene. De indikerer at 30 til 70 prosent av alle pasientskader kunne vært forebygget.

Også her hjemme er legemiddelrelaterte skader en av de hyppigste typene av pasientskader på norske sykehus. En nyere studie viser også til at hver femte innleggelse på akuttmottaket i 2019 kunne knyttes til legemiddelbruk.

Du kan lese mer om den internasjonale markeringen her.

Her finner du mer informasjon om legemiddelrelaterte skader og pasientsikkerhet.

Mål og målgruppe

Mål for dagen er å skape oppmerksomhet om dagen og temaet trygg legemiddelbruk. Målgrupper er helsepersonell med ansvar for legemiddelhåndtering og lokale ledere som jobber systemrettet.

Webinar

Se webinaret direkte her: 

NB! Den offisielle Pasientsikkerhetsdagen havner i år på lørdag 17. september, derfor sendes dette webinaret mandag 19. september kl. 13-15. 

På dette webinaret dykker vi dypere ned i problemstillingene rundt legemiddelbruk, samt ser på hva vi kan gjøre for å trygge pasientsikkerheten ytterligere på dette området. Webinaret gir deg også informasjon om tiltak og verktøy som kan bidra til å redusere legemiddelfeil i helsetjenesten.

Webinaret blir tilgjengelig på itryggehender24-7.no i etterkant. Får du ikke sett det direkte, oppfordrer vi deg likevel til å melde deg på, for å få tilsendt en lenke til opptaket. 
 

Program

Velkommen v/ Helsedirektør Bjørn Guldvog

Hvorfor er trygg legemiddelbruk valgt som årets tema for Pasientsikkerhetsdagen?
v/ Neelam Dhingra-Kumar i WHO (norsk teksting)

Samtale: Hva slags problemer står vi ovenfor? Vi ser nærmere på risikosituasjoner, polyfarmasi og tjeneste/omsorgsovergang 

 • Lisbeth Nymoen, klinisk farmasøyt og PhD-stipendiat, Diakonhjemmet Sykehusapotek AS
 • Ane Horvei Andersen, kommunefarmasøyt, Stavanger kommune
 • Bent Asgeir Larsen, fastlege, Karrestad Legesenter i Halden
 • Wenche Elisabeth Hammer, avansert geriatrisk sykepleier, Indre Østfold kommune

Hvordan bygger vi systemer som legger til rette for trygg legemiddelbehandling?

 • Hvordan lykkes med avmedisinering?
  v/ Marianne Lea, postdoktor i klinisk farmasi, Universitetet i Oslo
 • Rett inn, rett ut – Farmasøyt i akuttmottak.
  v/ Helse Nord
 • Legemiddel som risiko: Helse Vests arbeid på områdene med størst fare for stor skade.
  v/ Tonje Folkvang, prosjektleder ROMLE, Helse Vest
 • Fra pasientrelaterte tjenester til systemarbeid,
  v/ Ane Horvei Andersen, kommunefarmasøyt, Stavanger kommune
 • Hvordan kan kompetanse i apotek bistå kommunene?
  v/ Heidi Skjønhaug Reinertsen, apoteker på Apotek 1 Helsehuset Fredrikstad
 • Tallene teller – bruk av legemiddelstatistikk for å optimalisere legemiddelbruk. v/ Julie Wendelbo, Sykehjemsetaten Oslo kommune

Samtale om den digitale fremtiden – hvordan kan den digitale utviklingen avlaste risikosituasjonene?

 • Alma Mulac, postdoktor, Farmasøytisk institutt ved Universitetet i Oslo
 • Janne Kutschera Sund, fagleder legemidler, Helseplattformen

Webinaret ledes av Kari Annette Os, kons. avdelingsdirektør i Helsedirektoratet og Kirsti Bjerke Sæthre, seniorrådgiver i Helsedirektoratet.  

Webinaret anbefales spesielt for:
- helsepersonell med ansvar for legemidelhåndtering
- ledere med systemrettet arbeid lokalt

Webinaret strømmes live, er åpent for alle og gratis å delta på.

Trykk "skal" på Facebookarrangementet for å bli oppdatert når program og innledere annonseres.

Informasjonsplakat

Vi oppfordrer til lokale markeringer av dagen. 

Last ned plakat om dagen til fri bruk her

Sosiale medier

Skal du publisere noe på sosiale medier om Pasientsikkerhetsdagen? Bruk #Pasientsikkerhetsdagen #TryggLegemiddelbruk. Tagg også gjerne I trygge hender 24/s kanaler på Facebook og Linkedin, slik at vi kan dele videre! 

Relevante artikler

Artikkel i Farmatid: Avmedisinering, hva bør du vite? (Marianne Lea, Farmasøytisk institutt, UIO)

Artikkel i Sykepleien: Arbeidsro, farmasøyt og mer årvåkenhet skal hindre flere medisinfeil etter at pasient døde