Bli med å "hacke" norsk pasientsikkerhet!

Publisert 06/10/2021 Oppdatert 06/10/2021

Vil du være med å skape en helse- og omsorgtjeneste uten skade for hver pasient og bruker, alltid og overalt?

Årets Pasientsikkerhetskonferanse 3. og 4. november blir den største noensinne med 10 000 deltakere og vil inkludere nye, spennende innslag. Et av dem er to ulike "hackaton" som vil foregå på konferansens to dager, og vi søker nå deltakere til dag én. 

Under dette hackatonet vil tre ulike team få bryne seg på problemstillinger knyttet til en nullvisjon om pasientskader. Vi trenger deg som brenner for innovasjon og nytenking, og som ønsker en dag litt utenom det vanlige.

Tid: 3. november kl 08.00–12.00
Sted: Deichman bibliotek, Bjørvika i Oslo 

Hva er et hackathon?

I et tradisjonelt hackathon jobber IT-utviklere sammen i et fastsatt tidsforløp for å skape innovative løsninger på komplekse problemstillinger. I vårt hackathon vil vi sette sammen ulike team som skal «hacke» problemstillingen: «Hvordan lykkes med nullvisjonen for pasientskader?»

Deltakerne vil bli delt inn i team, som ved hjelp av ulike metoder for problemløsning skal identifisere tiltak og løsninger som kan sørge for dette.

Hvilken kompetanse er vi ute etter?

Nye ideer og løsninger kreve ulike perspektiver. Vi tror at en tverrfaglig teamsammensetning er viktig for å få til dette. Vi ser derfor etter deg som:

  • Er helsepersonell innenfor somatikken eller psykiatri, fra både sykehus og kommunalhelsetjenesten (helsefagarbeider, fastlege/lege, sykepleier, psykiater, psykolog, farmasøyt, fysioterapeut, ergoterapeut, osv.)
  • Har en lederstilling der pasientsikkerhet og pasientskader er en del av arbeidshverdagen din
  • Har helseteknisk kompetanse og ser muligheter i ny teknologi
  • Har vært bruker eller pasient og opplevd hvordan en pasientskade kan påvirke livet ditt
  • Er jurist og jobber med pasientskader

Søk om plass i hackatonet her.