Program Pasientsikkerhetskonferansen 2021

Publisert 25/11/2021 Oppdatert 25/11/2021

Se opptak av Pasientsikkerhetskonferansen 2021

På denne siden:

Dag 1: I trygge hender

Dag 2: Sammen kan vi endre

Dag 1: I trygge hender

Målet for pasientsikkerhetsarbeidet i Norge er en trygg og sikker helse- og omsorgstjeneste - uten skade, for hver pasient og bruker, alltid og overalt. Hvordan skaper vi en kultur som sørger for dette?

Velkomst

ved Ingvild Kjerkol, helse- og omsorgsminister 

Nullvisjon – nøkkelen til å lykkes?

Hver pasientskade er én for mye. Hva betyr en nullvisjon for pasientskader, og hvordan jobber vi med det?

Why do we need a vision zero to reduce patient harm?

Neelam Dhingra-Kumar, Head of “A Decade of Patient Safety 2020-2030”, World Health Organization (WHO)

20 år med nullvisjon – hva kan helse- og omsorgstjenesten lære?

Guro Ranes, leder for trafikksikkerhet, Statens vegvesen

Samtale: Hvordan lykkes med nullvisjon – og hva er fallgruvene?

 • Einar Hovlid, prosjektleder, Statens helsetilsyn
 • Trine Olsen, klinikkdirektør, Bærum sykehus
 • Lill Sverresdatter Larsen, leder, Norsk Sykepleierforbund
 • Ishita Barua, lege i spesialisering i fordøyelsessykdommer og ph.d.-kandidat ved Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo

«Det kunne vært meg» – hvordan bryte stillheten?

I helse- og omsorgstjenesten møter du hver dag en risiko for at det du gjør på jobb kan gå utover pasientene dine. Det er et enormt ansvar på den enkelte og virksomheten. I Danmark førte en dom mot en lege til støttekampanjen «Det kunne vært meg», og vi så en lignende diskusjon i Norge i år. Hvordan kan vi legge til rette for åpenhetskultur og på den måten bedre pasientsikkerheten? 

Kan frykt for feil handling føre til feilbehandling?

Karin Rø, seniorforsker i Legeforskningsinstituttet og overlege og rådgiver, Ressurssenter Villa Sana/Modum Bad.

Samtale: Hva bør gjøres for å bryte stillheten og få til en kulturendring?

 • Kim Karlsen, fagsjef, Norsk Psykologforening
 • Bente Lüdemann, fagsjef, Norsk Sykepleierforbund
 • Olav Røise, leder, Legenes forening for kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet, professor, Oslo universitetssykehus og Universitetet i Stavanger

Kulturendring – hva slags leder- og medarbeiderskap trengs?

Nullvisjon for pasientsikkerhet og større åpenhet om uønskede hendelser fordrer begge kulturendringer. Michael West har vært rådgiver gjennom mange år for helse- og omsorgstjenesten i Storbritannia. Han er aktuell med en ny bok om lederskap som han kan legge til i sin liste over til sammen 200 publikasjoner. For oss vil han dele sine tanker om hvordan omsorgsfullt og kollektivt lederskap, som krever alle ansattes bidrag, kan drive kulturendring og sikre tjenester med høy kvalitet. Kollektivt lederskap inkluderer alle i en organisasjon, og er like relevant for ledere som for medarbeidere. 

Keynote: How compassionate and collective leadership drives cultural change

Michael West, Senior Fellow, The King's Fund, Professor of Work and Organisational Psychology at Lancaster University and Emeritus Professor at Aston University

Live podkastinnspilling

PS! En podkast om kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet

Hvordan ivareta pasienter, brukere og pårørende etter en uønsket hendelse?

Hva slags utfordringer oppstår når helsepersonell og ledere møte pasienter, brukere og/eller pårørende etter en uønsket hendelse? Og hva kan gjøre gjøre disse møtene bedre og mer verdifulle for både brukerne, pårørende, helsepersonellet og virksomheten? I denne episoden møter du brukere, pasienter, pårørende og helsepersonell som vil dele egne erfaringer til temaet og belyse de viktigste mulighetene for forbedring.

 • Jannicke Mellin-Olsen, overlege ved Bærum sykehus og styremedlem i Patient Safety Movement
 • Tove Hanche-Olsen, generalsekretær i Norsk Pasientforening
 • Anne-Grethe Terjesen, fagsjef i Pårørendealliansen
 • Frank Andersen, leder av Pasientskadeforeningen
   

Sykepleierpodden live 

Sikrere til sjøs enn på norske sykehus?

Jan-Erik Sverres datter døde av blodforgiftning tre dager etter at hun fødte sitt første barn. Da Jan-Erik forsøkte å finne ut hva som hadde skjedd, oppdaget han at det stilles strengere krav til bemanningsstabilitet ombord på skip som frakter olje og gass enn på norske sykehus.

 • Jan- Erik Sverre, pårørende, pensjonert skipsingeniør og medlem i Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenestens refleksjonspanel 
 • Olav Røise, lege og leder av Legens forening for kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet.

Dag 2: Sammen kan vi endre

I helse- og omsorgstjenesten finnes det mange visjoner og gode intensjoner. Alle ønsker å forebygge pasientskader. Likevel er det mange ting vi vet kan forebygge dem, som ikke blir gjort. En endring av praksis krever en åpenhetskultur, lærevilje og handlekraft. Hva skal til for å gå fra visjon til hverdag?

Hvordan lykkes med endring og kontinuerlig forbedring?

 • Hans Christian Holte, arbeids- og velferdsdirektør, NAV 
 • Espen Rostrup Nakstad, assisterende helsedirektør, Helsedirektoratet

Endring i store, komplekse organisasjoner krever utholdenhet, et langsiktig blikk og oppmerksomhet fra alle avdelinger. Direktørene i NAV og Helsedirektoratet reflekterer om deres erfaringer med store endringer.

Hvordan lære av det som går bra?

Både i helsevesenet og samfunnet er vi opptatt av å lære av våre feil og øke kvaliteten i arbeidet vi leverer. Når vi evaluerer arbeid ser vi oftest på hva som gikk galt og hva vi kan gjøre for at det aldri skal skje igjen. Men er det den eneste måten å bli bedre på? Resiliens er en tilnærming hvor man studerer suksessfulle hendelser og prosesser. Vi dykker ned i hva dette er, og hvordan helse- og omsorgstjenesten kan bruke denne metoden.

Hva er resiliens?

Cecilie Haraldseid-Driftland, postdoktor og førsteamanuensis, SHARE - Senter for kvalitet og sikkerhet i helsetjenesten, Universitetet i Stavanger

#Råbra: Å evaluere med positivt fortegn

Marianne Nordhov, overlege, barne- og ungdomsavdelingen, Universitetssykehuset Nord-Norge

Hvordan jobbe med resiliens i kommunene?

Henriette Oktander-Andersen, kvalitetsforvalter, Sykehjemsetaten i Oslo kommune

Samtale: Hva betyr resiliens for oss, og hvordan kan det bedre pasientsikkerheten?

 • Siri Wiig, leder, SHARE, Universitetet i Stavanger
 • Cecilie Haraldseid-Driftland, postdoktor og førsteamanuensis, SHARE, Universitetet i Stavanger
 • Marianne Nordhov, overlege, barne- og ungdomsavdelingen, Universitetssykehuset Nord-Norge
 • Henriette Oktander-Andersen, kvalitetsforvalter, Sykehjemsetaten i Oslo kommune

Best under press – hvordan lære av hverandre?

Vi vet at det er viktig å lære av både det som går galt og det som går bra. Disse lærdommene og erfaringer bør også spres på tvers av enheter, virksomheter og hele helsetjenesten. Vi skal ikke være nødt til å gjøre og lære alt på egenhånd, men lære av hverandre. Dette så vi spesielt under koronapandemien, hvor vi måtte samarbeide på en annerledes måte, og lære på tvers. Hvordan kan vi sørge for at vi tar med oss denne lærdommen, også i en normalsituasjon?

You´ll never walk alone – store utfordringer krever samarbeid på kryss og tvers

 • Hege Christin Huseklepp, rådgiver, Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Vestland (Hordaland) 
 • Sønneve Teigen, spesialrådgiver, Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Vestland (Hordaland) 
 • Anita W. Johansen, etatsdirektør, Etat for sykehjem i Bergen kommune
 • Bård Kittang, overlege, Enhet for sykehjemsmedisin i Bergen kommune
 • Ane Tveiten Øien, sykehjemslege, Fyllingsdalen sykehjem
 • Dagrun Linchausen, legevaktsjef, Bergen legevakt

Å løfte i flokk

 • Øystein Mæland, administrerende direktør, Akershus universitetssykehus
 • Mona Morland, avdelingsleder medisinsk overvåkning, Akershus universitetssykehus
 • Jan Erik Berdal, avdelingsleder infeksjonsavdelingen, Akershus universitetssykehus
 • Sylvi Vullum, seksjonsleder intensivavdelingen, Akershus universitetssykehus

Fra preik til praksis

Det kan ofte være ting man har lyst til å endre og forbedre i egen arbeidshverdag. Men så stopper det opp, for eksempel på grunn av mangel på tid, mandat eller støtte til å gjøre dette. Store og små enheter har ulike utgangspunkt, men også mange fellesnevnere. Vi dykker ned i utfordringer og suksessfaktorer ved endringsprosesser og implementering av nye tiltak.

Hvordan snur vi skuta sammen?

 • Tine Dahl, enhetsleder, Teksleåsen avlastningsbolig for barn i Sandefjord kommune
 • Nina Løkkemyhr El-Sayed, pårørende

På lag for forbedring – kan tavlemøter bidra til reduserte ventetider og færre fristbrudd? 

 • Hege Andersen, leder, avdeling for kontinuerlig forbedring og førsteamanuensis, Institutt for statsvitenskap ved Universitetssykehuset i Nord-Norge

 • Anita Schumacher, administrerende direktør, Universitetssykehuset Nord-Norge

 • Karl-Ivar Lorentzen, klinikksjef, Nevro-, ortopedi- og rehabiliteringsklinikken, Universitetssykehuset i Nord-Norge

Live podkastinnspilling

Legeprat live 

Kan det blir for mye helsehjelp? 

Temaet for denne spesialepisoden av Legeprat er medisinsk overaktivitet. Hva er egentlig det, og hvorfor er det viktig å prate om?

 • Marte Kvittum Tangen, leder av Norsk forening for allmennmedisin
 • Stefan Hjørleifsson, spesialist i allmennmedisin og leder for styringsgruppa for Gjør kloke valg 
 • Anne-Lise Kristensen, pasient- og brukerombud i Oslo

Helhjerta live

Empatisk kommunikasjon i arbeidsmiljøet – en nøkkel til god pasientsikkerhet?

Hvordan kommuniserer vi med hverandre som kollegaer for å oppleve motivasjon, mestring og læring. Hva kan lederen gjøre for at de ansatte skal føle seg sett og møtt når man står i nye utfordringer? Er empatisk kommunikasjon et middel mot bedre pasientsikkerhet?

 • Mona Morland, avdelingsleder Medisinsk overvåkning ved Akershus Universitetssykehus
 • Sylvi Vullum, seksjonsleder Intensivavdelingen ved Akershus Universitetssykehus
 • Heidi Skutlaberg Wiig, spesialrådgiver ved Akershus Universitetssykehus