"Det kunne vært meg"- hvordan bryte stillheten?

Publisert 11/11/2021 Oppdatert 11/11/2021

I Danmark førte en dom mot en lege til støttekampanjen «Det kunne vært meg», og vi har en lignende diskusjon i Norge i år. Hvordan kan vi legge til rette for åpenhetskultur og på den måten bedre pasientsikkerheten?

Under følger temarelevante spørsmål og annet materiale som kan inspirere og stimulere til den gode samtalen mellom deg og dine kollegaer. Vi anbefaler å se Pasientsikkerhetskonferansen sammen som en gruppe og diskutere temaene som tas opp umiddelbart etter konferansen, for et høyere læringsutbytte. 

Refleksjonsspørsmål 

Det er et dilemma at det er vanskelig å snakke åpent om åpenhetskultur hvis det ikke eksister en åpenhetskultur. Og selv om noen mener det er lett å snakke åpent, er det ikke sikkert alle opplever det slik. For eksempel mener ledere jevnt over at ytringsklimaet er tryggere enn verneombud. Vi anbefaler derfor at disse spørsmålene stilles anonymt, for eksempel med Mentimeter eller lignende verktøy. 

  1. Fra en skala fra 1 til 10, der 1 er "Svært dårlig" og 10 er "Kan ikke bli bedre", hvordan vil du vurdere kulturen for åpenhet og læring hos oss?
  2. Hva er hindringene for å snakke mer åpent om feil og det som ikke går helt som det bør?
  3. Hva forventer du av leder når det gjelder å legge til rette for åpenhet og læring?
  4. Hva forventer du av de erfarne kollegaene dine?
  5. Hva kan du selv gjøre?

Tips til publikasjoner, verktøy og mer informasjon om temaet 

Kronikk: Ufeilbarlighetskultur er en hindring for å snakke om uønskede hendelser 

Artikkel: Overleger som kulturledere (Overlegen)

Podkast: Legeprat

Podcast: Svært at tale om

Artikkel: Sykepleiere trenger støtte når uønskede hendelser skjer (del 1)

Artikkel: Sykepleiere trenger støtte når uønskede hendelser skjer (del 2)

Bok: "Når noe går galt" av Terje Mesel