Påmeldingen er åpen!

Torsdag 24. og fredag 25. november arrangeres Pasientsikkerhetskonferansen 2022 på The Qube ved Gardermoen, som før pandemien. Dagene fylles med plenumsforedrag og samtaler mellom inspirerende talere, i tillegg til en rekke relevante parallellsesjoner og workshops med aktuelle og spennende temaer.  Klikk "skal" på Facebook-arrangementet for å få med deg siste nytt om konferansen. 

99,5%

av fjoråtets deltakere anbefaler Pasientsikkerhetskonferansen 2022

9/10

deltakere mener forbedringer vil skje som følge av konferansen

Målet med konferansen

Pasientsikkerhetskonferansen har som mål å inspirere til arbeid med pasientsikkerhet, reduksjon av pasientskader og forbedring i helse- og omsorgstjenesten. Konferansen skal også gi konkrete råd og verktøy til å gjøre dette. De som deltar på konferansen er ledere og rådgivere i både spesialist- og kommunehelsetjenesten, sykepleiere, leger, brukerorganisasjoner og brukerutvalg, interesseorganisasjoner, fagforeninger, helseforvaltning og studenter.