Pasientsikkerhetskonferansen

Pasientsikkerhetskonferansen er Norges største og viktigste møteplass for alle som er opptatt av pasientsikkerhet og kvalitetsforbedring. Konferansen arrangeres hver høst, og har det siste året vokst til å ha flere tusen deltakere. 

6 000

var påmeldt årets konferanse

9 av 10

deltakere mener forbedringer vil skje som følge av samtaler etter konferansen

Målet med konferansen

Pasientsikkerhetskonferansen har som mål å inspirere til arbeid med pasientsikkerhet, reduksjon av pasientskader og forbedring i helse- og omsorgstjenesten. Konferansen skal også gi konkrete råd, tips og verktøy til å gjøre dette. Målgruppen er alle som jobber i og med helse- og omsorgstjenesten, men spesielt klinikere, ledere og forbedringsagenter/veiledere.