Pasienter, brukere og pårørende

Publisert 26/05/2021 Oppdatert 26/05/2021

Her kan du lese hvordan pasienter, brukere og pårørende bidrar til tryggere tjenester.

Pasienter, brukere og pårørende kan spille en viktig rolle i å forebygge og oppdage medisinske feil. De er ekspert på seg selv og ofte de eneste som er til stede under hele behandlingsforløpet. Brukeren utgjør en del av behandlingsteamet. En grunnleggende forutsetning for at brukere kan bidra til et trygt og sikkert behandlingsforløp er god informasjon om behandling, pleie og medisinering. 

Pasientsikkerhet er likevel først og fremst ansatte og ledere i helsetjenesten sitt ansvar og hovedoppgave. Brukere, pasienter og pårørende skal medvirke om de selv ønsker det og er i stand til det. Tillit og gjensidig respekt er grunnleggende verdier i relasjonen mellom helsepersonell og pasient. Erfaringer og opplevelser må innhentes systematisk fra pasienter, brukere og pårørende, og brukes når tjenesten skal forbedres. Les mer om brukermedvirkning

Pasienter, brukere og pårørende kan bidra til bedre pasientsikkerhet ved å varsle om uønskede hendelser, for eksempel til Helsetilsynet eller Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten.