Presentasjon om ledelse og kvalitetsforbedring

Publisert 08/05/2018 Oppdatert 28/11/2019

Skal du snakke om eller jobbe med forskriften om ledelse og kvalitetsforbedring? Her får du en standardpresentasjon som du kan bruke.

(Foto: Stig Marlon Weston)

Ledere i helse- og omsorgstjenestene har ansvar for god kvalitet og trygge tjenester. Selv om kvaliteten i norsk helse- og omsorgstjenesten er god, er det også store forskjeller og rom for forbedringer.

- Det er av stor betydning at ledere på alle nivåer jobber systematisk med forbedring. Mye er bra, men vi må bli bedre til å lære av andres erfaringer, sier avdelingsdirektør Anne-Grete Skjellanger i Helsedirektoratet.

Forskriften beskriver hvilke plikter ledere har til å planlegge, gjennomføre, evaluere og korrigere. 

For å bidra til at flere i helse- og omsorgssektoren skal kjenne til forskriftens innhold, har avdeling for kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet i Helsedirektoratet utarbeidet veiledende materiell i form av en standard powerpoint-presentasjon. Standardpresentasjonen kan brukes av alle som skal snakke om eller jobbe med ledelse og kvalitetsforbedring. Hensikten er å gi en oversikt over intensjon og krav i forskriften til ledere og ansatte i egen organisasjon.

Les mer og hent presentasjonen nederst HER.