Nominér din leder til pasientsikkerhetsprisen

Publisert 17/03/2017 Oppdatert 28/11/2019

Har du en leder som prioriterer og støtter pasientsikkerhetsarbeid, og som bidrar til reelle forbedringer for pasienter og brukere? Da kan du foreslå personen til årets pasientsikkerhetspris for ledere.

I fjor delte helseminister Bent Høie ut prisene til Janicke Stordalen ved Sykehuset Telemark (nummer to fra venstre) og Oddny Lien ved Moen og Sætre sykehjem, representert ved fagutviklingssykepleier Monica Berg (midten) og Grete Tollan. Til høyre helsedirektør Bjørn Guldvog.

I fjor ble prisen delt i to kategorier: en for kommunal helse- og omsorgstjeneste og en for spesialisthelsetjeneste. Også i år blir det to priser.

Pasientsikkerhetsprisen deles for fjerde gang ut av pasientsikkerhetsprogrammet I trygge hender 24-7 til ledere i helse– og omsorgstjenesten som har utmerket seg i pasientsikkerhetsarbeidet. De to prisene skal deles ut på Helsekonferansen på Gardermoen i mai.

Prisene deles ut til ledere på alle nivåer i helse- og omsorgstjenesten. Kriteriene for aktuelle kandidater er at vedkommende er:

  • Tydelig pådriver for pasientsikkerhetsarbeidet
  • Har bidratt aktivt til en positiv pasientsikkerhetskultur
  • Har satt konkrete mål for å redusere pasientskader (skriv målene i nominasjonsskjemaet i høyre marg).
  • Har iverksatt tiltak og oppnådd reelle forbedringer i form av målbare resultater. Her trenger vi konkrete eksempler og tall.

Fjorårets prisvinnere var Oddny Lien ved Moen og Sætre sykehjem og Janicke Stordalen ved Sykehuset Telemark. Les mer HER.

Alle kan melde på kandidater. Det er viktig at nominasjonen er konkret på mål, tiltak og tallfestede resultater.

Bruk skjemaet i høyre marg når du nominerer. Det er et skjema for kommune og et for spesialisthelsetjeneste.

Nominasjonsskjemaet sendes per e-post til post@pasientsikkerhetsprogrammet.no innen 26. mars 2017.

Spørsmål? Ta kontakt med: cecilie.bakken.hostmark@helsedir.no