Sjekkliste og plan for implementering

Publisert 29/11/2017 Oppdatert 10/06/2021

Sjekkliste for implementering brukes i overgangen fra småskalatesting til implementering og handler om å gjøre tiltakene til en integrert og fast del av virksomhetens praksis og daglige rutiner.

Hva er en sjekkliste for implementering?

En sjekkliste for implementering brukes i overgangen fra småskalatesting til implementering.

Denne sjekklisten vil kunne hjelpe leder i samarbeid med forbedringsteamet å gjennomføre implementeringsprosessen. 

Implementering handler om å gjøre tiltakene man har testet ut til en integrert og fast del av virksomhetens praksis og daglige rutiner. Implementering kommer som en naturlig følge av småskalatesting. 

Hvorfor bruke en sjekkliste for implementering?

Sjekklisten fungerer som en huskeliste for de oppgaver og aktiviteter som bør være på plass før, eller som skal gjennomføres i løpet av, implementerings- prosessen.

Formålet er å sikre at forbedret praksis blir til ny beste praksis.

Hvordan bruke en sjekkliste for implementering?

  • Vurder om dere oppfyller forutsetningene som bør være på plass før dere går i gang med å rulle ut tiltakene til en hel avdeling, post eller sone.

  • Følg opp og gjennomfør aktivitetene beskrevet under «implementeringsprosessen».
  • Sjekk av relevante punkter på listen etter hvert som prosessen pågår slik at dere har oversikt over prosessens fremdrift.
  • Sørg for at dere har en plan for videre overvåking av det eller de aktuelle områdene også etter at implementeringsprosessen er avsluttet.

Tips

  • Omfang av implementeringsprosessen vil avhenge av virksomhetens størrelse og hvor komplekse endringene er.
  • Sjekklisten bør derfor brukes som veiledende.