Prioriteringsmatrise

Publisert 29/11/2017 Oppdatert 10/06/2021

Prioriteringsmatrisen er et verktøy for å vurdere ideer og tiltak man identifiserer i forbedringsarbeidet.

Verktøy

Prioriteringsmatrise mal

Hva er en prioriteringsmatrise?

Prioriteringsmatrisen er et verktøy for å vurdere ideer og tiltak man identifiserer i forbedringsarbeidet.

Hvorfor bruke en prioriteringsmatrise?

Ideene og tiltakene vurderes med tanke på hvilken sannsynlighet det er for at de har effekt når de implementeres, og hvor krevende de er å innføre.

Vi ønsker å unngå å innføre noe som det ikke er tiltro til virker, eller som er altfor krevende å innføre.

Hvordan lage en prioriteringsmatrise?

  • Plasser ideene eller tiltakene i matrisen.

  • Vurder hvor stor effekt man tror tiltaket har, og hvor krevende det blir å innføre.

  • Ha en kort samtale om ideen/tiltaket i en mindre gruppe og beslutt deretter hvor i matrisen den skal plasseres.

  • Ideene som plasseres øverst til høyere er ideer man raskt bør teste/innføre, mens ideene nederst til venstre ofte er mer komplekse og krever et større arbeid for at det skal bli vellykket.

Tips

  • Vurder hvordan ideer/tiltak kan skape mer effekt eller bli enklere å innføre.
  • Om dere har for mange gode ideer og skal prioritere dem ytterligere, kan dere sette dem opp i en ny matrise med andre akser. For eksempel «Mulighet for pasientene/ pårørende til å påvirke» og «Bidrar til at vi utnytter ressursene bedre».