Kommunikasjonsplan

Publisert 29/11/2017 Oppdatert 10/06/2021

En kommunikasjonsplan beskriver hvordan et budskap kan kommuniseres ut til aktuelle målgrupper.

Verktøy

Kommunikasjonsplan mal Powerpoint

Kommunikasjonsplan mal Word

Hva er en kommunikasjonsplan?

En kommunikasjonsplan beskriver hvordan et budskap kan kommuniseres ut til hver enkelt av de aktuelle målgruppene, og er svært nyttig for den eller de som har ansvaret for forbedringsarbeidet.

Formålet er å understøtte hele forbedringsprosessen, fra testing og implementering til spredning.

Hvorfor bruke en kommunikasjonsplan?

Ved å tilpasse budskapet til hver enkelt gruppe, er det større sannsynlighet for at vi greier å overbevise og involvere alle relevante aktører. Dette er viktig med tanke på å sikre tilstrekkelig motivasjon og engasjement, noe som øker sannsynligheten for å lykkes med å innføre tiltak/endring, det vil si ny beste praksis.

Hvordan lage en kommunikasjonsplan?

  • Kommunikasjonsplanen bør utvikles i forkant av forbedringsarbeidet, det vil si i planleggingsfasen.
  • Identifiser aktører og interessenter som er eller kan bli involvert i prosessen, og vurder mulige tiltak. Hver målgruppe vil kreve ulike tilnærmingsmåter avhengig av hvordan de blir eller vil bli involvert, og hvor klare de er for endringen som kreves.
  • I forkant av prosessen med å teste det enkelte tiltak, gjennomgås kommunikasjonsplanen med tanke på å identifisere relevante interessenter som bør involveres.
  • Juster planen underveis som dere får mer informasjon om både tiltak og aktører som viser seg å være aktuelle og/eller blir involvert. Planen er et levende dokument.

Tips:

Bruk kommunikasjonsplan sammen med interessentanalysen, og verktøyet i dag og i morgen.