Hva er MUSIQ?

Publisert 07/11/2016 Oppdatert 10/06/2021

MUSIQ er et skåringsverktøy som kan brukes til å vurdere i hvilken grad forutsetningene for å lykkes med et forbedringsarbeid er til stede.

(Foto: Stig Marlon Weston)

Med MUSIQ vurderes ulike faktorer som kan tenkes å påvirke arbeidet. Hensikten er å øke sannsynligheten for at forbedringsarbeidet vil lykkes.

Verktøy

MUSIQ-skjema på norsk

MUSIQ-skjema på engelsk

Hvorfor bruke MUSIQ?

MUSIQ brukes i forbindelse med planlegging og evaluering av arbeidet. Verktøyet er nyttig med tanke på å vurdere i hvilken grad arbeidet kan settes i gang, og eventuelt om det er særlige grep som må tas før arbeidet kan starte. MUSIQ brukes også underveis og på slutten av arbeidet som en del av evaluering og videre planlegging.

Hvordan bruke MUSIQ?

MUSIQ er et skåringsverktøy som skal brukes av forbedringsteamet og nærmeste leder. En nærmere beskrivelse av prosessen finnes i selve verktøyet som kan lastes ned i høyere marg.

Forbedringsteamet går systematisk gjennom alle fanene og gjennom diskusjon med leder, gjøre de en vurdering av de ulike områdene. Områder som blir berørt er blant annet aspekter ved forbedringsteamet, enheten eller «mikrosystemet» der arbeidet skal gjennomføres, virksomheten, de ulike støttefunksjoner, kultur og miljø osv.

Resultater og vurderinger skal være utgangspunkt for diskusjon med leder og forbedringsteamet, og følges opp av konkrete handlinger.

Kilde/lenker:

“The Model for Understanding Success in Quality (MUSIQ): building a theory of context in healthcare quality improvement” By Heather C. Kaplan, Lloyd P. Provost, Craig M. Froehle, Peter A. Margolis. BMJ Quality & Safety Online First, 10 August 2011;

Les mer om MUSIQ.