Force Field-analyse

Publisert 29/11/2017 Oppdatert 10/06/2021

Formålet med en force field-analyse er å finne ideer til hvordan vi kan forsterke krefter som bringer forbedringsarbeidet fremover, og håndtere det som hindrer eller bremser fremdrift.

Hva er en force field-analyse?

I en force field-analyse presenteres positive og negative krefter som påvirker hele eller deler av det forbedringsarbeidet som skal gjennomføres.

Formålet er å finne ideer til hvordan vi kan forsterke krefter som bringer forbedringsarbeidet fremover, og håndtere det som hindrer eller bremser fremdrift.

Hvorfor bruke en force field-analyse?

En force field-analyse hjelper forbedringsteamet å vurdere alle sider ved en ønsket endring. Øvelsen krever en ærlig vurdering av underliggende årsaker til problemet man jobber med og de løsninger som er foreslått. 

I skjemaet skal deltagerne til å bli enige om en prioritert rekkefølge av hemmere og fremmere. Ved å sette positive og negative krefter opp mot hverandre, kan man vurdere sammenhengen mellom dem og vurdere hvilke som eventuelt balanserer hverandre ut.

Hvordan lage en force field-analyse?

  • Definer hvilken situasjon, mulighet eller problem som skal analyseres.

  • Beskriv den ideelle situasjonen eller tilstanden du ønsker å oppnå.

  • Diskuter dere frem til krefter som gjør at dere kan nå målet eller den ideelle situasjonen (enten internt i prosjektet eller eksternt).

  • Gjør det samme med alt som kan hindrer dere eller bremser dere i å nå målet.
  • Prioriter punktene etter hva som i størst grad vil motvirke eller fremme arbeidet.
  • Bruk rangeringsmetoder som nominell gruppeteknikk for å oppnå konsensus.
  • Arbeid frem ideer til hva dere kan gjøre for å styrke det som kan fremme fremdrift, og hvordan dere kan fjerne det som motvirker eller bremser fremdrift.

Tips

  • Ensidig fokus på enten positive eller negative krefter vil ikke nødvendigvis gi effekt.
  • Det som kommer frem i en force field-analyse kan brukes inn i prosjektplaner og en kommunikasjonsplan.
  • Øvelsen brukes gjerne sammen med idemyldring eller nominell gruppeteknikk.