Flytskjema

Publisert 07/11/2016 Oppdatert 10/06/2021

Å beskrive arbeidsprosessen i et flytskjema kan bidra til en felles forståelse av hvordan den aktuelle prosessen ser ut i dag, og hvordan den kan forbedres.

(Foto: Stig Marlon Weston)

Verktøy

Mal for flytskjema

IHI Flowchart tool

Helsebiblioteket om flytskjema

Hva er et flytskjema?

Et flytskjema er en visuell fremstilling av den prosessen vi skal forbedre og et godt utgangspunkt for felles diskusjon. Det kan være en oversikt over et behandlingsforløp, et pasientforløp eller en arbeidsprosess.

Hvorfor bruke flytskjema?

Å beskrive arbeidsprosessen i et flytskjema kan bidra til en felles forståelse av hvordan den aktuelle prosessen ser ut i dag, og hvordan den kan forbedres. Ved å kartlegge dagens praksis, kan man identifisere utfordringer eller forbedringspunkter. Et flytskjema kan også brukes til å planlegge helt nye prosesser, for eksempel ved redesign av et behandlingsforløp eller omorganisering.

Hvordan lage et flytskjema

Flytskjema bør utvikles i samarbeid med representanter fra de grupper som er involvert i og blir berørt av prosessen, både pasient, bruker og pårørende og helsepersonell. Følgende steg er anbefalt:

  • Bli enig om hvilken type prosess dere ønsker å illustrere og hva formålet med øvelsen er. For eksempel å få bedre overblikk, forstå hvordan ting gjøres nå, definere en ny ønsket prosess.
  • Begynn med å bestemme startpunktet og sluttpunktet.
  • Identifiser og beskriv alle de relevante trinnene i prosessen og viktige beslutningspunkter som kommer underveis. Skriv gjerne ned dette på post-it lapper eller tilsvarende.
  • Beskriv og illustrer rekkefølgen på de ulike trinn og beslutningspunkter.
  • Diskuter utkastet, er det uklarheter eller uenigheter?
  • Renskriv flytskjema
  • Beslutt veien videre. Det kan for eksempel være å vurdere om det er steg i prosessen som bør endres eller forbedres.

Gjør det enkelt. Bruk de verktøy du har tilgjengelig for å tegne flytskjema. For eksempel kan det være nyttig å bruke gråpapir eller i annet papir i storformat på vegg for å skape en mer involverende arbeidsprosess i forbedringsteamet.

Del erfaringer, involver og test flytskjema. Heng gjerne opp skjemaet i arbeidsmiljøet, slik at andre kan kommentere på flytskjemaets oppsett. Stemmer det?