Fiskebeinsdiagram

Publisert 07/11/2016 Oppdatert 10/06/2021

Fiskebensdiagrammet egner seg i tidlige eller evaluerende faser for å vise sammenheng mellom mulige årsaker og virkninger.

(Foto: Stig Marlon Weston)

Hvorfor bruke et fiskebeinsdiagram?

Fiskebensdiagrammet egner seg i tidlige eller evaluerende faser for å vise sammenheng mellom mulige årsaker og virkninger.

Det kan være nyttig å separere ulike årsaksfaktorer for å analysere hvilken individuell og samlende virkning de kan ha på problemet.

Hvordan lage et fiskebeinsdiagram?

  • Sett problemet i «problemboksen». Kartlegg deretter mulige årsaker langs hver side av diagrammets «ryggmarg».
  • Still spørsmålene: Hvorfor kan dette være en medvirkende årsak? Vær svært konkret på hvilken virkning en mulig årsak kan ha.
  • Bruk f.eks. idemyldring som metode for å kartlegge mulige årsaker.
  • Når du er ferdig, bør du ha en ganske god oversikt over hva som er årsakene til problemet man ønsker å analysere.