Driverdiagram

Publisert 07/11/2016 Oppdatert 10/06/2021

Et driverdiagram er til hjelp når dere skal diskutere og prioritere tiltakene.

(Foto: Stig Marlon Weston)

Verktøy

Driverdiagram mal powerpoint

Driverdiagram mal word

Mike Davidge on Measurement for Improvement

Hva er et driverdiagram

Et driverdiagram er en visuell fremstilling av forbedringsarbeidets mål og hva som skal bidra til at målet nås.

Hvorfor bruke et driverdiagram?

Driverdiagrammet brukes til å synliggjøre mål og tiltak på en måte som gjør det lettere å diskutere og prioritere tiltakene.

Hvordan lage et driverdiagram?

  • Driverdiagrammet har tre kolonner: 1) resultatmål, 2) primære drivere (faktorer som må adresseres for å kunne oppnå resultatmålet), 3) og sekundære drivere (spesifikke områder der vi planlegger spesifikke endringer eller intervensjoner).
  • Sekundære drivere bør være prosessforandringer som vi har grunn til å tro at vil påvirke resultatmålet