Scottish Quality and Safety Fellowship

Publisert 20/02/2020 Oppdatert 14/02/2023

Det skotske pasientsikkerhetsprogrammet tilbyr hvert år plasser til utenlandske deltakere på Scottish Quality and Safety Fellowship.

Scottish Quality and Safety Fellowship tilbyr en praktisk orientert utdannelse innen klinisk forbedringsarbeid på egen arbeidsplass. Søknadsfrist er 25. mars 2022.

Opplæringsprogrammet går over ca. 10 måneder med oppstart oktober 2023 og målgruppen er ansatte i helse- og omsorgstjenesten. Formålet er å styrke helsepersonells evne til å lede kvalitetsforbedringsarbeid.

Les mer om programmet i:

Påmelding og søknad

Frist for å sende inn søknad er kl. 10 fredag 24 mars 2023. Søknader sendes per epost direkte til [email protected]  

Søknadsskjemaet finner du her: International Fellows Application Form

Deltakeravgiften er £15,000 per kandidat, ekskludert reiseutgifter. Utgifter dekkes i sin helhet av den institusjon/virksomhet som deltaker kommer fra. Helsedirektoratet dekker ingen utgifter. Les mer om hva som inkluderes i deltakeravgiften i programme outline over. 

Prøv metodene på egen arbeidsplass

Utdannelsen er praktisk orientert og deltagerne skal gjennomføre et klinisk forbedringsarbeid på egen arbeidsplass. Valg av forbedringsområde er viktig for læring og skal være i tråd med arbeidsgivers øvrige strategier og prioriteringer.

Les mer om Anlaug Vatne fra Stavanger universitetssjukehus og hvordan de reduserte antibiotikabruk på nyfødte ved hjelp av metodikken hun lærte på opplæringsprogrammet.

Spørsmål

Spørsmål vedrørende opplæringsprogrammet eller påmelding rettes til Sally Peacock, Senior Officer, Quality Improvement Team [email protected] 

Kontaktperson i Helsedirektoratet er Ida Waal Rømuld: [email protected] tlf. +47 452 87 959