Nå kan du søke på Scottish Quality and Safety Fellowship

Publisert 20/02/2020 Oppdatert 31/01/2024

Det skotske pasientsikkerhetsprogrammet tilbyr hvert år plasser til utenlandske deltakere til opplæringsprogrammet; Scottish Quality and Safety Fellowship

Scottish Quality and Safety Fellowship tilbyr en praktisk orientert utdannelse innen klinisk forbedringsarbeid på egen arbeidsplass. Søknadsfrist er 22. mars 2024.

Opplæringsprogrammet går over ca. et år med oppstart oktober 2024 og målgruppen er ansatte i helse- og omsorgstjenesten. Formålet med utdanningen er å styrke helsepersonells evne til å lede kvalitetsforbedringsarbeid.

Les mer om programmet her (klikk på punktene):

International Advertisement 

Programme Outline

Person Specificiation

Påmelding og søknad

Frist for å sende inn søknad er kl. 10:00 fredag 22. mars 2024. 
Søknaden sendes direkte per epost til qualityimprovement@nes.scot.nhs.uk  

Søknadsskjemaet finner du her: International Fellows Application Form

Deltakeravgiften er £15,000 per kandidat, ekskludert reiseutgifter. Utgifter dekkes i sin helhet av den institusjon/virksomhet som deltaker kommer fra. Helsedirektoratet dekker ingen utgifter. Les mer om hva som er inkludert i deltakeravgiften i programme outline over. 

Prøv metodene på egen arbeidsplass

Utdannelsen er praktisk orientert og deltagerne skal gjennomføre et klinisk forbedringsarbeid på egen arbeidsplass. Valg av forbedringsområde er viktig for læring og skal være i tråd med arbeidsgivers øvrige strategier og prioriteringer.

Les mer om Anlaug Vatne fra Stavanger universitetssjukehus og hvordan de reduserte antibiotikabruk på nyfødte ved hjelp av metodikken hun lærte på opplæringsprogrammet.

Spørsmål

Spørsmål vedrørende opplæringsprogrammet eller påmelding rettes til Sally Peacock, Senior Officer, Quality Improvement Team: qualityimprovement@nes.scot.nhs.uk. 

Kontaktperson i Helsedirektoratet er Julia Szabo: julia.szabo@helsedir.no tlf. +47 915 85 839.