Michael West: Hvordan medfølelse og fordelt lederskap skaper kulturending på arbeidsplassen

Publisert 08/03/2022 Oppdatert 16/03/2022

Michael West, Senior Fellow, The King's Fund, Professor of Work and Organisational Psychology at Lancaster University and Emeritus Professor at Aston University med plemumsforedraget: How compassionate and collective leadership drives cultural change

Under følger temarelevante spørsmål og annet materiale som kan inspirere og stimulere til den gode samtalen mellom deg og dine kollegaer. Vi anbefaler å se klippet fra Pasientsikkerhetskonferansen 2021 sammen som en gruppe og diskutere temaene som tas opp etter dette, for et høyere læringsutbytte. 

 • 01:59:20 How compassionate and collective leadership drives cultural change

  Michael West, Senior Fellow, The King's Fund, Professor of Work and Organisational Psychology at Lancaster University and Emeritus Professor at Aston University

Refleksjonsspørsmål

 1. "Compassion"
  Tenk på et jobbeksempel på medfølelse/innlevelse som har beveget deg nylig. Hvordan gjorde det en forskjell, og hva kan du lære av det? 
   
 2. Kollektivt lederskap
  I hvilken grad er det delt lederskap i ditt team? Hva ville måtte endres for at lederskapet ble bedre fordelt? Hva kan du gjøre – alene eller sammen med andre – for å påvirke dette? 

Selvevaluering

1.  Gir du dine medarbeidere (kollegaer) din fulle oppmerksomhet når de beskriver utfordringene de står overfor?
2. Jobber du sammen med dem for å få en forståelse av problemene?
3. Bryr du deg virkelig om deres vanskeligheter?
4. Handler du på en klok måte for å hjelpe dem med problemene?

West omtaler oppmerksomhet, forståelse, empati og bistand som de 4 elementene i compassion.
For en lengre utgave av selvevalueringsskjemaet.

Tips til publikasjoner, verktøy og mer informasjon om temaet 

Refleksjonsspørsmålene og selvevalueringen er fra denne boka: Compassionate Leadership. Sustaining Wisdom, Humanity and Presence in Health and Social Care. Michael A. West. 2021. The Swirling Leaf Press.