Hvordan lære av det som går bra?

Publisert 01/11/2021 Oppdatert 07/02/2022

Når vi evaluerer arbeid ser vi oftest på hva som gikk galt og hva vi kan gjøre for at det aldri skal skje igjen. Men er det den eneste måten å bli bedre på? Resiliens er en tilnærming hvor man studerer suksessfulle hendelser og prosesser. Vi dykker ned i hva dette er, og hvordan helse- og omsorgstjenesten kan bruke denne metoden.

Under følger temarelevante spørsmål og annet materiale som kan inspirere og stimulere til den gode samtalen mellom deg og dine kollegaer. Vi anbefaler å se Pasientsikkerhetskonferansen sammen som en gruppe og diskutere temaene som tas opp umiddelbart etter konferansen, for et høyere læringsutbytte. 

  • 00:10:20 – Hvordan lykkes med endring og kontinuerlig forbedring? Hans Christian Holte, arbeids- og velferdsdirektør, NAV, Espen Rostrup Nakstad, assisterende helsedirektør, Helsedirektoratet
  • 00:36:05 – Hva er resiliens? Cecilie Haraldseid-Driftland, postdoktor og førsteamanuensis, SHARE - Senter for kvalitet og sikkerhet i helsetjenesten, Universitetet i Stavanger
  • 00:46:30 – #Råbra: Å evaluere med positivt fortegn Marianne Nordhov, overlege, barne- og ungdomsavdelingen, Universitetssykehuset Nord-Norge
  • 00:54:40 – Hvordan jobbe med resiliens i kommunene? Henriette Oktander-Andersen, kvalitetsforvalter, Sykehjemsetaten i Oslo kommune
  • 01:03:01 – Samtale: Hva betyr resiliens for oss, og hvordan kan det bedre pasientsikkerheten? Siri Wiig, leder, SHARE, Universitetet i Stavanger, Cecilie Haraldseid-Driftland, postdoktor og førsteamanuensis, SHARE, Universitetet i Stavanger, Marianne Nordhov, overlege, barne- og ungdomsavdelingen, Universitetssykehuset Nord-Norge, Henriette Oktander-Andersen, kvalitetsforvalter, Sykehjemsetaten i Oslo kommune

Refleksjonsspørsmål

  1. Hva lærer du mest av – det som går galt eller det som går bra?
  2. Sist du ga en tilbakemelding til noen som hadde gjort noe bra – hvilken reaksjon fikk du?
  3. Sist du fortalte om noe du selv hadde gjort som gikk bra – hvilken reaksjon fikk du?
  4. Hvordan møter vi kollegaer som kommer med forslag til forbedringer? 

Tips til publikasjoner, verktøy og mer informasjon om temaet 

Nettsted: inneholder med ressurser, erfaringsdeling og ideer knyttet til "excellence in healthcare"

Artikkel: Landrigan et al , Temporal Trends in Rates of Patient Harm Resulting from Medical Care

Artikkel: Benning et al Large scale organisational intervention to improve patient safety in four UK hospitals: mixed method evaluation 

Artikkel: Wiik et al Resilient and responsive healthcare services and systems: challenges and opportunities in a changing world

Artikkel: Kelly et al Learning from excellence in healthcare: a new approach to incident reporting

Study protocol: Developing a collaborative learning framework for resilience in healthcare

Qualitative study: Adaptive capacities for safe clinical practice for patients hospitalised during a suicidal crisis

Research programme rotocol: Resilience in Healthcare (RiH)

Debate: Defining the boundaries and operational concepts of resilience in the resilience in healthcare research program

Research study protocol: Patient and stakeholder involvement in resilient healthcare