Se opptak og last ned presentasjoner fra Pasientsikkerhetskonferansen 2023

Publisert 07/12/2023 Oppdatert 08/02/2024

Her finner du opptak og presentasjoner fra både plenum og parallellsesjoner fra Pasientsikkerhetskonferansen 2023. Du laster ned presentasjonene ved å klikke i de "blå boksene" og klikk på lenkene for å se opptak. Det er mulig å sette på norsk eller engelsk teksting.

Konferansierene Ida Waal Rømuld og Kari Annette Os fra Helsedirektoratet ønsker velkommen til årets konferanse. Foto: Berg-Hansen/ Hilde Nathalie Hovland

Dag 1 - Plenum

Opptak fra plenum - dag 1 - del 1 kommer.

Her kan du se opptaket fra plenum - dag 1 - del 2.

Teksting av opptak: Ved behov kan du velge norsk eller engelsk teksting ved å klikke på "subtitles" ikonet i menylinjen nederst til høyre på skjermen. 

NB: Norsk teksting er automatisert ved hjelp av KI. Det forekommer derfor noe språklig avvik i teksten. 

Her kan du se filmsnuttene vi viste i plenum. 

Innhold

Åpning av Pasientsikkerhetskonferansen: Bjørn Guldvog, helsedirektør, Helsedirektoratet

Future of Healthcare to 2030 - Lessons for Norway: Jeffrey Braithwaite

Future of Healthcare 2030

Vår historie! Da livet ble snudd opp ned: Familien Baugerud Knutsen 

Hva kan vi lære av familien Baugerud? Refleksjon og samtale.

Pasienter og brukeres innsikt er verdifull - slik brukes de til å forbedre tjenestene.

Team Koht! Hvordan bli lyttet til? Christine Koht. Ikke filmet.
 

Dag 1 - Parallellsesjoner

Økt 1

P1. Helsekommunikasjon som tiltak for økt kvalitet og pasientsikkerhet

Se opptak av parallellsesjon P1 her.

Helsekommunikasjon

P2. Fra ord til handling – brukers behov og ressurser som utgangspunkt for kunnskapsbasert tjenesteutvikling.

Se opptak av Ingrid Mydland sitt innlegg.

Se opptak av Nina Beate Andfossen og Rose Mari Olsen sitt innlegg.

Se opptak av Kari J. Kværner og Thomas Edman sitt innlegg.

Fra ord til handling – brukers behov og ressurser som utgangspunkt for kunnskapsbasert tjenesteutvikling

P3. Health systems and learning systems

Her kan du se opptak av Jeffrey Braithwaite sitt innlegg.

The Learning Health Systems toolkit.

Norwegian healthcare as a learning health system_Jeffrey Braithwaite

P4. Bruker- og pårørendemedvirkning i helse- og omsorgstjenesten = pasientsikkerhet

Bruker – og pårørendemedvirkning i helse og omsorgstjenesten = pasientsikkerhet

Her kan du se opptak av Veslemøy Guise sitt innlegg.

Her kan du se opptak av Inn Birkeland sitt innlegg.

Her kan du se opptaket av Petter Viksveen og Laila Gomez Meldahl.

P5. Forbedringsverksted: Installering vs. implementering (del 1) Strategien, organisasjonen og ideen

Det ble ikke laget opptak av denne sesjonen.

Forbedringsverksted: Installering vs implementering (Del 1 av 2) - Strategien, organisasjonen og ideen

P6. Psykologisk trygghet - Nytt fra Norge

Her kan du se opptak av Bård Fyhn sitt innlegg.

Her kan du se opptak av Sina Øyri sitt innlegg.

Her kan du se Joy B. Fjærtoft sitt innlegg.

Psykologisk trygghet - Nytt fra Norge

P7. Bo trygt hjemme - Hvordan kan farmasøyter i hjemmetjenesten bidra til forbedret legemiddelbehandling?

Her kan du se opptak av parallellsesjon P7.

Bo trygt hjemme

P8. Implementering og opprettholdelse av kunnskapsbasert behandlingstilbud i psykisk helsevern for voksne

Her kan du se opptak av Birgit Charlotte Rød og Sonia Aastrup sitt innlegg.

Implementering og opprettholdelse av kunnskapsbasert behandling i psykisk helsevern_Sykehuset Østfold DPS Sarpsborg poliklinikk

Implementering og opprettholdelse av kunnskapsbasert behandling i psykisk helsevern for voksne_NKVTS

P9. Hvordan bli hørt og sett - gode tjenester til personer med utviklingshemming

Her kan du se opptaket av parallellsesjon P9.

Hvordan bli hørt og sett - gode tjenester til personer med utviklingshemming

Økt 2

P10. Involvering av pasient, pårørende og helsepersonell ved alvorlige hendelser

Se opptak av parallellsesjon P10 her.

Involvering etter alvorlige hendelser_Sina Øyri

Involvering etter alvorlige hendelser_Liss Søreide

Involvering etter alvorlige hendelser_Linn Bæra

Involvering etter alvorlige hendelser_Joy Fjærtoft

P11. Hvordan kan du implementere simulering i din avdeling?

Hvordan kan du implementere simulering i din avdeling?

P12. Resilience in healthcare and the role of leadership and teams

Her kan du se opptak av parallellsesjon P12.

The relationship between leadership and resilience_Hilde Bø Lyng

The role of leadership and teams_Fagerdal

Intro workshop_Siri Wiig

Resilience in health care_Jeffrey Braithwaite

P13. Hvordan redusere risikoen ved legemiddelbehandling?

Se opptak av Kirsti Bjerke Sæthre sitt innlegg.

Her kan du se opptak av Julie Wendelbo sitt innlegg.

Her kan du se opptak av Tonje Folkvang sitt innlegg.

P14. Forbedringsverksted: Installering vs implementering (del 2) - Menneskene, spredning og vedlikehold

Det ble ikke laget opptak av denne sesjonen.

Forbedringsverksted: Installering vs implementering (Del 2) - Menneskene, spredning og vedlikehold

P15. Bare et lite fall? Hva kan du gjøre for å forebygge?

Her kan du se opptak av Gro Idland sitt innlegg.

Her kan du se opptak av Ruth Aga sitt innlegg.

Her kan du se opptak av Rune Solli sitt innlegg.

Her kan du se opptak av Inger-Lise Høgtun og Kristin Thorsteinsen sitt innlegg.

Her kan du se opptak av Grete Ward og Åse Mette Haldorsen sitt innlegg.

Bare et lite fall? Hva kan du gjøre for å forebygge?

P16. Hva vet Helsetilsynet om helsetjenester til eldre?

Her kan du se opptaket av parallellsesjon P16.

Hva vet Helsetilsynet om helsetjenester til eldre?

Eldres menneskerettigheter_NIM

Landsomfattende tilsyn med tvungen somatisk helsehjelp

TryggEst

P17. Uten mat og drikke... God munnhelse og ernæring er grunnleggende behov

Her kan du se opptak av parallellsesjon P17.

Munnhula er kroppens speil_Lars Martin Berg

Samhandling for bedre tannhelsetjenester_Ragnhild Hellesø

Kommunal tannpleier_Johansen og Paulsen

Oral helse og munnstell hos eldre_Sandra Sili

 

Dag 2 - Parallellsesjoner

Økt 1

P19: Digitalisering og pasientsikkerhet (del 1 av 2)

Her kan du se opptak av sesjon P19.

Digitalisering og pasientsikkerhet 1_Anne Gerd Granås

Kunstig intelligens Hype eller fakta_Jon-Torgeir Lunke

Digitalisering og pasientsikkerhet_Birgitte Jensen Egset

P20: Postervanding: Oppdater deg på hva som skjer innen pasient- og brukersikkerhet!

Det ble ikke laget opptak av denne sesjonen.

P21: Kan rollekonflikter true pasientsikkerheten?

Her kan du se opptak av sesjon P21.

Kan rollekonflikter true pasientsikkerheten?

P22: Slik bidrar tilsyn til pasientsikkerhet

Slik bidrar tilsyn til forbedring

P23: Rekruttere og beholde kvalifisert personell - Hva må til?

Her kan du se opptak av sesjonen P23.

P24: Få det til å skje!

Her kan du se opptak av sesjon 24.

Få det til å skje

P25: Forbedringsverksted: Gjør endringsideer om til praksis med PDSA (del 1)

Det ble ikke laget opptak av denne sesjonen.

Forbedringsverksted: Gjør endringsideer om til praksis med PDSA

Forbedringsverksted: Gjør endringsideer om til praksis - All inn

Forbedringsverksted: Gjør endringsideer om til praksis - Demensvennlig sykehus

P26: Team som arbeidsform - strukturert tverrfaglig oppfølging av personer som har behov for koordinerte tjenester

Team som arbeidsform

P27: Hvordan vet vi hvor mange og hvilke type pasientskader vi har? Måling for forbedring med Global Trigger Tool.

Her kan du se opptak av sesjon P27.

P28: Digitalisering og pasientsikkerhet (del 2)

Her kan du se opptak av sesjon P28.

Digitalisering og pasientsikkerhet del 2_Bjørn Anton Graff

Digitalisering og pasientsikkerhet del 2_Elin Thygesen

Digitalisering og pasientsikkerhet del 2_Granberg_Blørstad

P29: Kan generalist- og spesialistkompetanse sammen bidra til bedre kvalitet og pasientsikkerhet i den kommunale helse- og omsorgstjenesten?

Her kan du se opptak av sesjonen P29.

Kan generalist- og spesialistkompetanse sammen bidra til bedre kvalitet og pasientsikkerhet i den kommunale helse- og omsorgstjenesten?

P30: Uønsket variasjon, kvalitet og retningslinjer i helsetjenesten

Her kan du se opptak av sesjon P30.

P31: Utsatte barn og unge med særlige behov - hvordan bidra til tidlig oppdagelse og tverrfaglig oppfølging?

Utsatte barn og unge med særlige behov - hvordan bidra til tidlig oppdagelse og tverrfaglig oppfølging

P32: Autonomi på jobb - Skal helsevesenet være unntaksbransje?

Her kan du se opptak av sesjon 32.

Autonomi på jobb. Skal helsevesenet være unntaksbransje?

P33: Hvordan lykkes med implementering av pasientsikkerhetstiltak?

Det ble ikke laget opptak av denne sesjonen.

Hvordan lykkes med implementering av pasientsikkerhetstiltak?

P34: Forbedringsverksted: Øvelse i å gjøre endringsideer om til praksis med PDSA (del 2)

Det ble ikke laget opptak av denne sesjonen.

Forbedringsverksted: Gjør endringsideer om til praksis med PDSA (del 2)

P35: Antibiotikaresistens: Hvordan tverrfaglig kvalitetsarbeid bidrar til riktigere antibiotikabruk - DU kan gjøre en forskjell!

Her kan du se opptak av sesjon P35.

Antibiotikaresistens_Fylkesnes

Antibiotikaresistens_Høye

Antibiotikaresistens_Lindstad

Antibiotikaresistens_Langeland

P36: Forbedringsarbeid i praksis: Forbedringsprosjekt som læringsaktivitet i spesialistutdanning for leger

Her kan du se opptak av sesjon P36.

Forbedringsarbeid i praksis: Forbedringsprosjekt som læringsaktivitet i spesialistutdanningen for leger

Dag 2 Plenum: 

Her kan du se opptak fra plenum - dag 2.

Teksting av opptak: Ved behov kan du velge norsk eller engelsk teksting ved å klikke på "subtitles" ikonet i menylinjen nederst til høyre på skjermen. 

NB: Norsk teksting er automatisert ved hjelp av KI. Det forekommer derfor noe språklig avvik i teksten. 

Her kan du se filmsnuttene vi viste i plenum. 

Innhold

...Frels oss fra det onde - fra Håp til en aktivt lærende organisasjon: Asbjørn Hidle

Frels oss fra det onde

Lovisenberg - Et lærende sykehus: Monica Bukkøy Kjetland

Resiliens - tilpasningsevne og motstandskraft i helsevesenet: Siri Wiig

Resiliens

Kan det beste bli det godes verste fiende?: Minna Johannson 

Kan det beste bli det godes verste fiende?

Fra ord til handling - et internasjonalt perspektiv: Jason Leitch

Et internasjonalt perspektiv