Se program og last ned presentasjoner fra Pasientsikkerhetkonferansen 2022

Publisert 12/01/2023 Oppdatert 24/03/2023

Her finner du program og mange av presentasjonene fra Pasientsikkerhetskonferansen 2022. Du laster ned presentasjonene ved å klikke i de "blå boksene".

Dag 1 - Plenum

Åpning av Pasientsikkerhetskonferansen
Bjørn Guldvog, helsedirektør, Helsedirektoratet

Ansiktet bak tallene- en personlig historie fra møtet med helse- og omsorgstjenesten
Foredragsholder: Thea Maria Rytterager

Det kunne vært meg - å stå i situasjoner der pasient og brukersikkerheten er truet
Foredragsholder: Njål Flem Mæland

Pasientsikkerhetstiltak - ikke alt virker i alle settinger, men noe er felles

Foredragsholder: Karina Aase, professor pasientsikkerhet, professor II helsetjenesteforskning, UIS

Pasientsikkerhetstiltak - ikke alt virker (PDF)

Samtale: Hvordan ser fremtidens pasient- og brukersikkerhet ut? 

Hvordan skape forbedringer når endring er så vanskelig?

Foredragsholder: Simon Tulloch, Dansk Selskab for Patientsikkerhed

Hvordan skape forbedring når endring er vanskelig (PDF)

 

Dag 1 - Parallellsesjoner

T1: Forbedringsverksted for nybegynnere - Kom i gang

Forbedringsverksted for nybegynnere – Kom i gang! (PDF)

T2: Forbedringsverksted for viderekommende - Hvordan veilede i forbedringsprosesser

Forbedringsverksted 2 (PDF)

T3: Kan en kultur for psykologisk trygghet være nøkkelen til radikalt bedre pasientsikkerhet?

T3 del 1 Kultur for psykologisk trygghet (PDF)

T3 Del 2 Kultur for psykologisk trygghet (PDF)

Jens Rolfsen: Hvis helsesektoren kunne fly: Film 1 til del 1 av presentasjonen | Film 2 til del 1 av presentasjonen | Film til del 2 av presentasjonen

T4: Simulering for bedre samhandling og pasientsikkerhet

Simulering (PDF)

T5: Vanedannende legemidler- hvorfor er det så vanskelig?

Vanedannende legemidler (PDF)

T6: Antibiotikaresistens- et globalt helseproblem der din innsatsnytter!

Antibiotikaresistens - Høye (PDF)

Antibiotikaresistens - Skodvin (PDF)

T7: God kommunikasjon for god pasientsikkerhet - Hvordan hindre at viktig informasjon går tapt?

God kommunikasjon (PDF)

T8: Samvalg - Økt kunnskap og medvirkning

Samvalg (PDF)

T9: Helsekompetanse - hva skal til for at pasienten forstår deg?

T10: 0-visjon- hva så?

0-visjon-hva så? (PDF)

T11: Utelatt helsehjelp - en fare for pasientsikkerheten

Utelatt helsehjelp (PDF)

T12: Forebygging av selvmord - tiltak for rask oppfølging etter utskrivelse

Forebygging av selvmord - Småvik (PDF)

Forebygging av selvmord - Walby (PDF)

T13: Velferdsteknologi og pasientsikkerhet - to sider av samme sak?

Velferdsteknologi og pasientsikkerhet (PDF)

T14: Etisk refleksjon - trygge ansatte og sikre tjenester

Etisk refleksjon - 6-trinnsmodellen (PDF)

Etikk og lederskap (PDF)

Dag 2

Plenum

Vi har to jobber: Å gjøre jobben og forbedre den.

Vi har to jobber (PDF)

Samtale: Kultur kan forbedre pasient- og brukersikkerheten radikalt – men hvordan og hvilken innsats kreves?

Utdeling av Forbedringsprisen 2022

Årets forbedringsprisvinnere!

Trygge ansatte gir trygge tjenester – Hvordan ta vare på vår viktigste ressurs?
Foredragsholder: Lise-Lotte Dyrbye

Parallellsesjoner dag 2

F15: Implementering - hva skal til for at kunnskap omsettes til praksis?

Implementering (PDF)

F16: Resiliens - å lære av det som går bra

Resiliens#Råbra (PDF)

F17: Hvordan lykkes med helhetlig, koordinerte og trygge pasientforløp?

Gode pasientforløp - Sigrid og Anders (PDF)

Gode pasientforløp - Ellen Marie T (PDF)

Gode pasientforløp - Benedikte (PDF)

Gode pasientforløp - Smøla (PDF)

F18: Stor forbedring i små organisasjoner - Hvordan skape entusiasme for endring?

Flottorp (PDF)

SKIL-modellen (PDF)

Kvalitetsarbeid i kommunen - Innerdal (PDF)

Primærhelseteam - Windspoll (PDF)

F19: FACT - bedre tjenester til personer med psykisk lidelse og rusproblematikk

FACT (PDF)

F20: UTGIKK

F21: Forebygging av underernæring - oppdatert kunnskap og erfaringer fra praksis

Underernæring (PDF)

F22: Skjæringspunkter mellom smittevern og pasientsikkerhet

Forebygging av HAI (PDF)

F23: ledere som kulturbyggere - utfordringer og mulige løsninger

(Presentasjon deles ikke)

F24: Kompetanse - en forutsetning for god pasientsikkerhet

Kompetanse (PDF)

F25: Knust - Hvordan ivareta helsepersonell etter uønskede hendelser? Dypdykk i kollegastøtte.

Knust_ivaretakelse av helsepersonell (PDF)

F26: Si unnskyld - hvordan ivareta pasienter, brukere og pårørende etter en uønsket hendelse

Si unnskyld (PDF)