Informasjon om innledere - Utsatte barn og unge

Publisert 24/08/2023 Oppdatert 11/09/2023

Julie Toft er tannlege og spesialist i pedodonti. Hun jobber på Kompetansesenteret Tannhelse Midt (TkMidt) i Trondheim og har forsket på tannhelsen til barn på Barnehuset hvor det er mistanke om vold eller seksuelle overgrep.

Anne Rønneberg er tannlege, spesialist i pedodonti, dr.philos, førsteamanuensis og klinikksjef ved Klinikk for allmenn odontologi – barn, Det odontologiske fakultet, UiO. Forskningen hennes setter søkelys på bla. tannhelsetjenestens viktige rolle ved ulike typer barnemishandling samt barnets beste i tannbehandlingssituasjonen.

Camilla Sønnichsen Kayed er utdannet sosialantropolog og har lang erfaring fra arbeid med barns rettigheter. I Helsetilsynet jobber Camilla med oppgaver knyttet til tilsyn med tjenester til barn i barnevernets omsorg, og med den nye tilsynsordningen om omsorgen for enslige mindreårige asylsøkere i asylmottak.

Unni Mette S. Köpp er barnelege og forsker. Hun er overlege ved barne- og ungdomsavdelingen Sørlandet sykehus og seniorrådgiver ved Helsedirektoratet. Hun har forskningsprosjekter innen svangerskap, familiebasert tidlig fedmeutvikling og barn som utsettes for omsorgssvikt og barnemishandling.

Kristine Hartvedt er sykepleier, har videreutdanning i helsesykepleie og har en master i helsefremmende arbeid. Hartvedt har jobbet med syke barn, helsesykepleier på helsestasjon og i skolehelsetjenesten, og fagansvarlig for skolehelsetjenesten i en bydel barneskole og ni år på en stor mangfoldig yrkesfaglig videregående skole i Oslo. I Helsedirektoratet er hun koordinator for team helsestasjons- og skolehelsetjeneste.

Kathrine Haarstad er utdannet kriminolog, og har i tillegg en bachelor i sosialt arbeid og en master i styring og ledelse. Kathrine har jobbet med barn og unge som bor i barnevernsinstitusjon i en årrekke. I Helsetilsynet jobber Kathrine med utvikling av statsforvalters tilsyn med barnevernsinstitusjoner. I Helsetilsynet jobber Kathrine med utvikling av statsforvalters tilsyn med barnevernsinstitusjoner.