Informasjon om innledere

Publisert 17/08/2023 Oppdatert 05/10/2023

Brita Pukstad er lege, spesialist i hud og veneriske sykdommer og tok en ph.d. i 2011. I mange år har hun undervist legestudenter ved NTNU, hun har blitt kåret til "årets underviser" av studentene og i 2018 fikk hun status som merittert underviser ved universitetet. De siste 6 årene har hun vært prodekan ved Fakultet for medisin og helsevitenskap, NTNU, med ansvar for innovasjon og ph.d.-utdanning. I tillegg til å være prodekan er hun ansatt på St. Olavs hospital som utdanningskoordinerende overlege (UKO). I rollen som UKO jobber hun med å finne gode læringsaktiviteter knyttet til felles kompetansemål for leger i spesialisering, der kvalitetsarbeid og forbedring er essensielt.

Nicolas Øyane er lege, spesialist i allmennmedisin og har 17 års erfaring fra allmennpraksis. Han har også en Master i helseadministrasjon og er fag- og innovasjonsdirektør i Stiftelsen senter for kvalitet i legetjenester (SKIL), og førsteamanuensis ved Universitetet i Bergen. Han brenner for å spre praktisk kunnskap om systematisk kvalitetsarbeid i kommunehelsetjenesten. Han arbeider også med utvikling av sjekklister og målepunkter for kvalitetskontroll i egen praksis.

Hanna Sofia Rydlöv er kommuneoverlege i Trysil kommune, og hun skal presenterer sitt prosjekt "Smertelindring via skipatrulje", som hun gjennomførte som del av sin spesialistutdanning i samfunnsmedisin. Hanna er originalt fra Skåne i Sverige og forteller at hun bor i Trysil fordi hun elsker snø og skikjøring. I Trysil har hun og medarbeidere siden 2018 jobbet med smertelindring via skipatrulje, og de er stolte over å være den første skidestinasjonen i Europa som fått dette til på en god måte.

Hanna er opptatt av lokal forbedring og utvikling som del i en større sammenheng. Hun brenner også for utviklingskultur, hvor man må tillates og tørre å ta ansvar i motsetning til ansvarsfraskrivning og ryggdekningstenkning. Dette er sentralt for utvikling i alle organisasjoner og ekstra viktig i spesialistutdannelsen for leger, mener hun.

Silje Christine Nitteberg er lege i spesialisering i indremedisin ved Akershus universitetssykehus (Ahus). Silje beskriver at i starten av hennes legekarriere erfarte hun raskt hvor viktig det er at systemet hun jobber i er rigget for å unngå feil. Dette førte til at hun deltok på "Helselederskolen" i regi av Legeforeningen. Der ble hun enda mer bevisst på viktigheten av kvalitetsforbedring som metode for å unngå pasientskader og gi rett behandling. I løpet av spesialistutdanningen på Ahus har hun deltatt i to kvalitetsarbeid knyttet til arbeid med legemidler. Silje har stor tro på at alle de som står i problemstillinger knyttet til pasientsikkerhet til daglig kan være med på å finne løsninger og forme systemene de jobber i til det beste for pasienten.