Hvordan lykkes man med implementering av pasientsikkerhetstiltak?

Publisert 05/10/2023 Oppdatert 18/10/2023

Oversikt over foredragsholdere.

Jonas Torp Ohlsen er Cand. Med. fra Københavns Universitet 2005. Spesialist i anestesiologi 2016. PhD kandidat ved Universitetet i Bergen, med fokus på kontekstfaktorer ved implementering av Rapid Response systemer.

Stig Harthug er professor emeritus ved Medisinsk fakultet, Universitetet i Bergen. Han arbeider nå som forsker innenfor pasientsikkerhet og har tidligere vært leder for Seksjon for pasientsikkerhet ved Haukeland Universitetssykehus. Han er legespesialist i infeksjonssykdommer og har i en årrekke arbeidet med smittevern, riktig antibiotikabruk og pasientsikkerhet. Han ledet referansegruppen for Pasientsikkerhetskampanjen i Norge (forløperen til Pasientsikkerhetsprogrammet).

Per Espen Akselsen er lege, spesialist i infeksjonssykdommer, indremedisin og geriatri. Arbeidet med pasientsikkerhet og kvalitet fra 2007, hovedsakelig innen smittevern og antibiotikabruk. Sentral i innføring av antibiotikastyring i norske sykehus fra 2016 og revisjon av antibiotikastyringsprogram i alle helseforetak/private sykehus 2017-2019. Redaktør for den nasjonale retningslinjen for antibiotikabruk i sykehus.

Eirik Søfteland, er overlege og professor i anestesiologi ved Kirurgisk Serviceklinikk, Haukeland Universitetssykehus og Universitetet i Bergen. Han er tidligere prosjektleder for «Implement It» og har i en årrekke bidratt i kvalitetsarbeid med å utvikle og forske/veilede på bruk og effekter av sjekklister til  anestesiologi og kirurgi. Han har medvirket ved stiftingen av Legeforeningens Forening for kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet, der han også har vært styremedlem. Han har også vært leder av Legeforeningens Utvalg for kvalitet og pasientsikkerhet.   

Hilde Valen Wæhle er førsteamanuensis ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin, Universitetet i Bergen og rådgiver ved Seksjon for pasientsikkerhet ved Haukeland Universitetssykehus. Hun har klinisk bakgrunn som anestesisykepleier. Hilde arbeider nå som forsker med fokus på pasient- og brukerinvolvering og implementering og har arbeidet med kvalitet og pasientsikkerhet siden 2008.