Digitalisering og pasientsikkerhet (del 1)

Publisert 13/09/2023 Oppdatert 04/10/2023

Jon-Torgeir Lunke er spesialist i allmennmedisin, fastlege, kommunelege og helsesjef i Oslo kommune 1988–2007, herunder 6 år deltid/heltid assistentlege hjertemedisinsk avdeling ved Oslo Universitetssykehus. Master i helseadministrasjon og ledelse 2012. Avdelingsdirektør og nasjonal prosjektleder Helsedirektoratet 2007-2015. Seniorrådgiver Direktoratet for e-helse 2016-2023 i divisjon strategi.

Anne Gerd Granås er professor ved farmasøytisk institutt UiO og prof. II ved Nasjonalt senter for e-helseforskning. Digital transformasjon er en prosess der virksomhetene endrer hvordan de utfører oppgaver og hvordan de bedre løser samfunnsoppdraget ved hjelp av teknologi. Jeg har de siste tre årene vært med på å arrangere 50 webinarer om digitalisering av legemiddelhåndtering. I foredraget vil jeg trekke frem eksempler på hvordan aktører i helse- og omsorgssektoren har digitalisert mange ledd i legemiddelhåndteringsprosessen, og hvordan de har bidratt til økt pasientsikkerhet i hele landet ved å dele gode og dårlige erfaringer. Jeg viser også til kronikken: Tre år med digital kunnskapsdeling om legemiddelhåndtering (dagensmedisin.no)

Ishita Barua er lege med doktorgrad i kunstig intelligens i medisin fra Universitetet i Oslo. Hun har tidligere vært Fulbright-gjesteforsker ved Harvard Medical School og vunnet priser for sin AI-forskning. Hun har tidligere jobbet som Lead AI in Healthcare i Deloitte, i dag er hun Chief Medical Officer i en healthtech-startup. I høst er hun bokaktuell med boken "Kunstig intelligens redder liv - AI er legenes nye superkrefter" på Cappelen Damm.

Birgitte Jensen Egset er juridisk direktør i Direktoratet for e-helse og leder divisjon regelverk. Divisjonen består av tre avdelinger: informasjonssikkerhet, juridisk og normering. Birgitte har mange år bak seg som advokat med IKT-kontrakter, personvern, informasjonssikkerhet og offentlige anskaffelser som sentrale rettsområder. Hun har også ledet store digitaliseringsprosjekter i Difi (nå Digitaliseringsdirektoratet) og etablert bl.a. ID-porten og Kontakt- og reservasjonsregisteret. Birgitte kom til E-helse i 2017 og liker seg godt i krysningspunktet juss, IKT og helse.