Uten mat og drikke... God munnhelse og ernæring er grunnleggende behov, hvordan kan det ivaretas?

Publisert 13/09/2023 Oppdatert 08/11/2023

Lars Martin Berg er utdannet tannlege med spesialisering i klinisk odontologi. Han har en doktorgrad i helsevitenskap fra UiT Norges arktiske universitet. I tillegg til å være forskningskoordinator ved Kompetansesenteret Tannhelse Midt er han spesialtannlege i Trøndelag Fylkeskommune og førsteamanuensis ved UiT.

Elisabeth Lind Melbye er seniorforsker ved TkRogaland. Hun er utdannet klinisk ernæringsfysiolog fra Universitetet i Oslo. Melbye har både klinisk og akademisk erfaring – sist som professor ved Universitetet i Stavanger.

Ragnhild Hellesø er professor og avdelingsleder ved Avdeling for folkehelsevitenskap ved Institutt for helse og samfunn, Det medisinske fakultet, UiO. Hun er også tilknyttet Senter for omsorgsforskning ved NTNU.

Siw-Renate Johansen er sykepleier med videreutdanning i veiledning og har master i aldring og geriatrisk helsearbeid. Hun har 16 års erfaring fra eldreomsorgen og brenner for en god alderdom og videreutvikling av tjenester for eldre.

Marianne Paulsen er sykepleier med videreutdannelse i ledelse. Har 11års erfaring som sykepleier innenfor sykehus, sykehjem og hjemmetjeneste.

Sandra Sili er sykepleier med master i avansert klinisk sykepleie. Hun var prosjektleder for prosjektet Oral helse hos eldre på sykehjem – utprøving av munnstellboks.