Informasjon om innledere

Publisert 10/08/2023 Oppdatert 29/08/2023

Ellida Grøsle Henriksen er rådgiver ved Regional kompetansetjeneste for pasient- og pårørendeopplæring, Helse Sør-Øst. Ellida er sykepleier med videreutdanning i veiledning av forbedringsarbeid og jobber med strategisk fagutviklingsarbeid innen pasient- og pårørendeopplæring, samvalg og helsekompetanse.

Anette Eie er spesialrådgiver ved Regional kompetansetjeneste for pasient- og pårørendeopplæring, Helse Sør-Øst. Anette er sosionom med fordypning i psykisk helse og jobber med strategisk fagutviklingsarbeid innen pasient- og pårørendeopplæring og helsekompetanse.

Ingun Benno Petterson er spesialrådgiver ved Kompetanseenhet for pasient- og pårørendeopplæring ved Sørlandet sykehus HF. Ingun er utdannet kreftsykepleier med mastergrad i helse- og sosialinformatikk og jobber med pasient- og pårørendeopplæring og helsepedagogikk.

Hildegunn Edløy Holstvoll er spesialrådgiver ved Kompetanseenhet for pasient- og pårørendeopplæring ved Sørlandet sykehus HF. Hildegunn er fysioterapeut med mastergrad i samfunnshelse, som jobber med pasient- og pårørendeopplæring og helsepedagogikk.