Pasienter og brukernes innsikt – seks historier

Publisert 08/11/2023 Oppdatert 22/11/2023

Dette er en beskrivelse av seks unike historiene som presenteres i plenum dag 1.

17 000 unike pasienthistorier - hvordan brukes disse? 

Jannicke Bruvik, Pasient og brukerombudet   

Fra Pasient- og brukerombudet (PoBo) kommer Jannicke Bruvik og forteller hvordan de skapte en bro mellom tjeneste og pasient. PoBo hjelper pasienter, brukere og pårørende med råd, veiledning og bistand i møte med helsetjenesten. Deres samfunnsoppdrag er å arbeide for å ivareta pasientens og brukerens behov, interesser og rettssikkerhet. PoBo har faktisk over 18 000 unike historier som alle løfter betydningen av pasienter, brukere og pårørendes stemme. 

Jannicke Bruvik er pasient og brukerombud I Vestland, og nasjonalt koordinere ombud. Jannicke er utdannet fysioterapeut og har hovedfag i fysioterapivitenskap. Hun har tidligere jobbet ved Haukeland universitetssykehus. 

Pasient og pårørende er en del av behandlingsteamet  

Pål Iden, Statens undersøkelseskommisjon (UKOM)   

Lytt til Pål Iden fra Statens undersøkelseskommisjon (UKOM) reflektere over hvordan pasient- bruker og pårørende er del av behandlingsteamet. Statens undersøkelseskommisjon undersøker alvorlige hendelser og andre alvorlige forhold. Gjennom undersøkelser tilbyr de innsikt og kunnskap som kan bidra til å bedre pasientsikkerheten i helse- og omsorgstjenesten i Norge. På konferansen kommer de for å reflektere over pasient- bruker og pårørendes rolle sett fra deres perspektiv. 

Pål Iden er direktør ved UKOM. Han er utdannet lege og spesialist i samfunnsmedisin. Han har tidligere jobbet som fylkeslege i Telemark og Rogaland, og vært assisterende fagdirektør i Helse Vest RHF. 

I et komplekst landskap er to eksperter tryggere enn en 

Helse Midt og Helse Nord  

Bli kjent med samvalg fortalt av Helse Nord RHF, Helse Midt og Mari-Mette Graff leder for Landsforeningen For Overvektige. Samvalg er en prosess der pasient og helsepersonell sammen kommer fram til hvilken undersøkelse eller behandling som passer best. Metoden anerkjenner begge parter som eksperter med kunnskap som er viktig for samvalget. Reisen gjennom helse- og omsorgstjenesten er ofte kompleks for pasienter, brukere og pårørende. Samvalg kan bidra til økt trygghet i gjennomføringen av reisen. Bli inspirert av Helse Nord og Helse Midt sine tanker! 

Les mer:

Samvalg - din rett til å være med å bestemme - Helse Nord RHF (helse-nord.no) 

Samval - Helse Møre og Romsdal (helse-mr.no) 

Vi fant ungdommens stemme! DigiUng 

Jet Tuithof og Emilia Nordsletta Aslaksen, DigiUng  

Møt Jet Tuithof (14 år) og og Emilia Nordsletta Aslaksen (15 år) som begge sitter i ungdomspanelet til www.digiung.no. Ungdommens stemme må være avgjørende i tjenester som gjelder dem og på konferansen skal de fortelle om hvordan de deltok i utvelgelsen av selvhjelpsapper innenfor psykisk helse for ungdom. 

DigiUng er et program for å samle offentlige tjenester og informasjon for ungdom på ett sted. DigiUng jobber for å sette brukerne i sentrum, og har tett dialog med målgruppen når de utvikler og forbedrer tjenester. 

Simulering – menneske og behandling i felles forståelse 

Lin Iren Giske Andersen, leder av LHL Hjerneslag Ung Rogaland
Martin Kurtz, Stavanger Universitetssykehus
  

La deg inspirere av Lin Iren Giske Andersen fra LHL Hjerneslag Ung Rogaland i en samtale med Martin Kurtz ved Stavanger Universitetssjukehus. Simulering bringer menneske og behandling sammen i en felles forståelse. 

Simulering handler om å trene sammen. Det handler om å øve på situasjoner så nært virkeligheten som mulig. Dette bidrar til at vi øker sjansen for at alt gjøres riktig når alarmen først går. På Stavanger Universitetssykehus og forskningsnettverket Safer Stroke dro de dette enda lenger. De involverte tidligere pasienter som markører i simuleringstreningen. Dette ga store gevinster, men var samtidig utfordrende for begge parter. Er simulering og bruk av pasienter og brukere relevant for deg? Ja, tror vi. Dette er relevant for alle i helse- og omsorgstjenesten. La deg inspirere i denne sesjonen! 

Lin Iren Giske Andersen ble i 2013 rammet av hjerneslag og er i dag av Leder LHL Hjerneslag Ung Rogaland. Martin Kurtz er seksjonsoverlege ved Stavanger Universitetssykehus, professor ved Universitetet i Bergen og leder i Norsk hjerneslagsforening. Han har lenge jobbet for å utvikle behandlingstilbudet for pasienter som rammes av hjerneslag. 

Den viktige stemmen for bedre tilsyn – pasienter og pårørendes rolle i pasientsikkerhetsarbeidet 

Heidi Merete Rudi, Statens helsetilsyn  

Heidi Merete Rudi, fungerende direktør Statens helsetilsyn vil fortelle hvordan de involverer brukerrådet i sitt arbeid. Helsetilsynet formål er som øverste tilsynsmyndighet, å bidra til å styrke sikkerheten og kvaliteten i de tjenestene det føres tilsyn med. Dette skal gjøres på en slik måte at befolkningen har tillitt til tjenestene og til de som jobber der. Da er involvering av pasienter og brukere helt avgjørende og en naturlig del av Helsetilsynets arbeid.

Brukerrådet er en viktig samarbeidspartner for Helsetilsynet, forteller Heidi Merete. De er med på å sikre at brukere, pasienter og pårørendes erfaringer blir tatt hensyn til og kommer til nytte, og til at Helsetilsynet kan videreutvikle egne metoder og praksis. Vi kan rett og slett ikke gjøre jobben vår uten å ha pasient- og brukerperspektivet med oss, sier hun.

Heidi Merete Rudi ble konstituert som direktør i Helsetilsynet i år, men hun har vært assisterende direktør siden 2013. Hun er lege og har tatt masterstudium i helseøkonomi og helseledelse ved Universitet i Oslo.