Informasjon om innledere

Publisert 11/08/2023 Oppdatert 17/08/2023

Simone Kienlin er spesialrådgiver i Helse Sør-Øst RHF og Ph.D.-stipendiat. Kienlin er sykepleier med mastergrad i helse og empowerment og Ph.D.-stipendiat. Hun har gjennom flere år utviklet, implementert og forsket på intervensjoner for å fremme samvalg i helsetjenesten. Dette inkluderer blant annet utviklingen av en strategi for innføring av samvalg i regionen og rammeverket «Klar for samvalg» som inneholder flere kursmoduler i samvalg.

Øystein Eiring er fagsjef på Sykehuset Innlandet og spesialist i psykiatri. Eiring har bakgrunn fra utvikling av et omfattende samvalgsverktøy og har publisert en rekke artikler om emnet. Han bistår for tiden Helse Sør-Øst RHF med innføring av samvalg. 

Anja Fog Heen  er overlege ved er medisinsk klinikk, Lovisenberg Diakonale sykehus og spesialrådgiver i avdeling for samhandling og brukermedvirkning, Helse Sør-Øst. Fog Heen er lege, lektor og forsker med et særlig fokus på samvalg og utvikling av troverdige og kunnskapsbaserte retningslinjer gjennom bruk av nye digitale metoder. Hun forsker på hvordan retningslinjer og samvalgsverktøy best kan støtte beslutningssamtaler mellom pasient og helsepersonell, og hvordan man kan inkludere praktiske forhold knyttet til behandling og behandlingsbyrde i disse verktøyene. 

Ellida Grøsle Henriksen er rådgiver ved Regional kompetansetjeneste for pasient- og pårørendeopplæring, Helse Sør-Øst. Grøsle Henriksen er sykepleier med videreutdanning i veiledning av forbedringsarbeid og jobber med strategisk fagutviklingsarbeid innen pasient- og pårørendeopplæring, samvalg og helsekompetanse. 

Tore Neset er leder for Regional kompetansetjeneste for pasient- og pårørendeopplæring, Helse Sør-Øst. Neset er samfunnsviter med hovedfag i psykologi. Han og jobber med strategisk fagutviklingsarbeid innen pasient- og pårørendeopplæring, samvalg og helsekompetanse.