Prekonferanse for ledere

Publisert 29/05/2024 Oppdatert 12/06/2024

Nytt i år er en prekonferanse hvor ledere på alle nivå inviteres til å delta. Tema her er "sammen om pasient- og brukersikkerhet – læring og inspirasjon for å lede trygt og sikkert i en utfordrende tid."

Ledelse er en av faktorene som tydeligst viser sammenhengen mellom hvordan pasientsikkerhetsarbeid prioriteres og hvilken struktur og kultur som finnes for dette arbeidet i en organisasjon. Ledelse blir også løftet som det fremste og mest overgripende virkemiddelet for en bedre pasient- og brukersikkerhet i det nye nasjonale rammeverket.

Når mange ledere er samlet vil de viktigste spørsmålene og de beste svarene finnes blant dem som er i rommet. Prekonferansen vil derfor ha høy grad av interaktivitet og bygge på erfaringer fra innledere og deltakere. 
Ulike tilnærminger benyttes for å belyse utfordringene og sammen skal vi reflektere og få eierskap til hvordan vi kan gjøre mer at det som virker og mindre av det som ikke gir verdi. 

Ved å delta på prekonferansen vil du:

  • Lære og diskutere med lederkolleger 
  • Få større innsikt om samhandling - utfordringer og løsninger 
  • Bli inspirert til å lede trygt og sikkert i utfordrende tider 

 

prekonferanse 2.png

Tema er:

  • Ledelse i helse og samhandlingsfeltet 
  • Faglig forsvarlige tjenester 
  • Tid er mangelvare – er et noe vi kan slutte å gjøre? 
  • Ledelse for et trygt og sikkert arbeidsmiljø 

 

Foredragsholdere på pre-konferansen

Siri Wiig 

Stilling: Professor i kvalitet og sikkerhet i helsesystemer og Senterleder for SHARE Senter for kvalitet og sikkerhet i helsetjenesten. 

Arbeidssted: Universitetet i Stavanger. 

Siri-Wiig.jpeg

Hva skal du snakke om på prekonferansen? 

Jeg leder nå et EU-prosjekt som omhandler å støtte ledere i arbeidet med å fremme resiliens og mental velvære blant ansatte. Vi skal lage verktøy som ledere kan bruke i sin hverdag. I den forbindelse er det behov for å vurdere hvilke arbeidspraksiser er nødvendige og hvilke kan vi kanskje slutte med fordi de ikke fungerer, tar tid og er dysfunksjonelle. Her trenger vi ny kunnskap og innlegget og diskusjonen etterpå handler om hva vi kan ta bort og hvordan kan ledere bidra i dette arbeidet?

Hvorfor vil du anbefale ledere i helse- og omsorgstjenesten til å melde seg på prekonferansen?

Detter er en møteplass for faglig oppdatering og etablering av nettverk som bidrar til at forskning, praksis og myndigheter sammen kan bidra til bedre pasientsikkerhet. 

Fortell kort om deg selv:

Jeg er utdannet sikkerhetsforsker og forsker på hvordan helsetjenesten vanligvis klarer å gi sikre tjenester med god kvalitet til pasienter, brukere og pårørende. Forskningen omhandler hvordan praksisfeltet er forberedt på og håndterer risiko og uønskede hendelser, og hvordan helsetjenesten og aktørene lærer av det som går bra og når det går galt. 

 

Elisabeth Arntzen 

Stilling: Lege og forfatter. 

Arbeidssted: Selvstendig næringsdrivende.

Elisabeth Arntzen.jpg

Hva skal du snakke om på prekonferansen?

Utfordringer med risiko eller fare for svikt (alle ledernivå). 

Hvorfor vil du anbefale ledere i helse- og omsorgstjenesten til å melde seg på prekonferansen?
 

Her kan du lære og utveksle erfaringer med mange ledere på ulike nivå om felles utfordringer. Hvordan du kan lede og samarbeide godt i utfordrende tider, med alle aktører, om det felles målet å gi pasienter og brukere de helse- og omsorgstjenestene de har rett til og trenger. 

Fortell kort om deg selv: 

Utdannet lege og har studert filosofi. Over 35 års erfaring fra sykehus, kommuner, Helse Sør-Øst RHF og tilsynsmyndigheter. Arbeidet med ledelse, kvalitetsarbeid, tjenesteutvikling, pasientsikkerhet, myndighetskrav, brukerperspektivet, utdanning, konflikthåndtering, prosjektledelse m.m. Forfatter av bøkene «Ledelse og kvalitet i helsetjenesten» og «Trygg som leder». 

 

Lisbeth Normann 

Stilling og utdanning: Seniorrådgiver og prosjektleder i Helsetilsynet. Spesialsykepleier og embetseksamen i sykepleievitenskap og ledelse fra UiO 

Lisbeth Normann.png

Fortell kort om deg selv:

Jeg har 40 års erfaring fra helsetjenesten i ulike posisjoner. Til sammen ca. 18 år i sykehus, de fleste av dem i ulike lederposisjoner og som tillitsvalgt. I tillegg har jeg jobbet som avdelingssjef i fagpolitisk avdeling i Norsk sykepleierforbund(NSF) vært forbundsleder i NSF, samt jobbet som helsefaglig direktør i KPMG.

I perioden 2013-2017 var jeg statssekretær for Bent Høie i Helse- og omsorgsdepartementet, og fra 2020 har jeg vært ansatt i Helsetilsynet. Jeg har et bredt nasjonalt og internasjonalt nettverk og erfaring med ledelse på flere nivå, helsepolitikk, organisasjonsutvikling, endringsprosesser og strategiarbeid. 

 

Andre spennende foredragsholdere som kommer på prekonferansen:

(Tekster kommer!)

Clara Gjesdal viseadm, dir. Helse Bergen – Kommer!

 

Påmelding til prekonferansen

Det er et begrenset antall plasser (kun 200), så her er det "førstemann til mølla" som gjelder.

Konferansen starter kl. 11:00 med minglelunsj og varer til kl. 16:00. Pris: 1500,- kr.

Det blir felles middag med mingling. Pris: 700,- kr. 

Påmelding

Påmeldingslenke til prekonferansen finner du her.