Posterutstilling

Publisert 30/05/2023 Oppdatert 29/09/2023

Fristen er utsatt til 1. november! Du har mulighet til lå stille med poster (rollup) på Pasientsikkerhetskonferansen. Postere er en del av konferansen og gir deg mulighet til å presentere planer, vise fram resultater og feire suksesser sammen med resten av konferansedeltakerne. Nå søker vi etter gode postere!

På konferansen kan du stille ut forbedringsprosjektet ditt for deltakerne. Foto: Anders Nordermoen

Det er ikke anledning til å markedsføre eller selge produkter eller tjenester. 

Påmelding til konferansen er obligatorisk for å kunne stille med poster. 

Påmeldingsfrist for å søke om posterplass er utsatt til 1. november 2023. 

Påmeldingskjema

Posteren skal inkludere: 

 • Et tydelig pasient- og brukersikkerhetsbudskap. 

 • Bilder, figurer eller grafer. 

 • Ett kort budskap til deltakeren eller en oppsummering av læringspunkter. 

Tips til utforming av postere: 

 • Prøv å lage en iøynefallende poster som kommuniserer hovedpoenget. 

 • Bruk farger, figurer, bilder og overskrifter. 

 • Bruk gjerne QR-koder for å gi konferansedeltakerne tilleggsinformasjon, lenke til studier, koble til parallellsesjoner e.l. 

 • Unngå for mye tekst. 

 • Fokuser på høydepunkter. Kan du bruke tall, grafer, figurer eller andre visuelle elementer, så gjør det. 

Ønsket format: 

 • Standard rollup (oftest 200 cm høy, litt ulike bredder) 

På konferansen 

Rollups stilles ut på mesaninen på The Qube. Der er det folk og liv fra morgen til kveld, så det blir lett å få vist fram budskapet og prate med andre deltakere. I tillegg blir det to postervandringer. Vi planlegger også å kåre beste poster. 

Du skaffer og tar med rollup selv. 

Rigging

 • onsdag ettermiddag mellom 17:00 og 18:00

 • torsdag morgen mellom kl. 08:00 og 09:00

Bemanning ved postervandringer 

Dere må gjerne ha noen stående ved posterne i de to lunsjpausene (torsdag 12 til 13 og fredag 11.30 til 12.30). Det er en fin anledning til å komme i prat med andre som er opptatt av pasient- og brukersikkerhet. I tillegg ber vi om bemanning:

 • torsdag ettermiddag mellom kl. 17 og 18 (åpen postervandring). 

 • fredag morgen mellom 08:30 og 09:45 (postervandring som egen parallellsesjon) 

Kontaktinformasjon

Ved behov for nærmere informasjon om postere og stands, kan du kontakte Morten Slettmyr på morten.slettmyr@helsedir.no.