Forbedringsprisen 2023 – nå kan du nominere din kandidat

Publisert 30/05/2023 Oppdatert 01/06/2023

Forbedringsprisen tildeles hvert år personer, grupper eller virksomheter som har utmerket seg innen kvalitetsforbedring og pasient- og brukersikkerhet. Formålet med prisen er å vise fram og feire gode eksempler på systematisk forbedringsarbeid som kan inspirere andre. Prisen deles ut på Pasientsikkerhetskonferansen.

Forbedringsprisen 2022: Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol med de stolte vinnere fra Tromsø kommune, Midtbyen hjemmetjeneste og Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Troms.

Vet du om noen som burde nomineres til Forbedringsprisen 2023? Det kan du gjøre her: 

Lenke til skjema

Vi ber om en kort skriftlig begrunnelse for hver kandidat. Frist for nominasjon er 1. september. 

Hvem kan nomineres?

Alle som har bidratt til varige og målbare forbedringer i helse- og omsorgstjenesten kan nomineres til Forbedringsprisen. Det kan være en leder, en medarbeider, en kvalitetsrådgiver, en avdeling, et team, et nettverk, en virksomhet, et institutt, en organisasjon eller et samarbeid på tvers av nivåer og virksomheter. 

Nominasjonsprosessen og prisvinner

Forbedringsprisen 2023 lyses ut 1. juni. Etter nominasjonsfristens utløp, 1. september, vil juryen (Pasientsikkerhetskonferansens programkomité) plukke ut et antall nominerte som skal til en finalerunde. Disse nominerte vil omtales og arbeidet deres vil bli løftet fram i artikler på nettet, i sosiale medier, i nyhetsbrev og på konferansen. Den 1. november vil programkomiteen kåre en vinner. Vinneren mottar prisen under Pasientsikkerhetskonferansen. 

Kriterier for Forbedringsprisen

Kriteriene for Forbedringsprisen fastsettes av programkomiteen for Pasientsikkerhetskonferansen på vegne av I trygge hender 24-7-samarbeidet. Noen kriterier ligger mer eller mindre fast fra år til år, mens andre endres i tråd med satsingsområder, samfunnsutviklingen og temaet på konferansen.

Kriteriene i år er at forbedringsarbeidet må:

 • ha utgangspunkt i et konkret forbedringsbehov. Forbedringsbehovet kan ha vært avdekket eller vurdert som en risiko, for eksempel etter tilbakemeldinger fra pasienter, brukere, pårørende eller personell, rapporter fra tilsyn, revisjoner eller undersøkelser, forskning, internt kvalitetsarbeid eller lignende
 • ta sikte på å avdekke, rette opp eller forbygge pasient- og brukerskader, uforsvarlig virksomhet eller andre brudd på helse- og omsorgslovgivningen
 • ha ført til at egen eller andre virksomheter har iverksatt tiltak for å bedre kvalitet og pasient- og brukersikkerhet
 • gitt eller være egnet til å gi varige og konkrete eller målbare resultater 

I tillegg skal juryen legge vekt på:

 • om forbedringsarbeidet er et godt eksempel på "Fra ord til handling"
 • om forbedringsarbeidet viser hvordan pasienter, brukere, pårørende og personells erfaringer kan brukes i forbedring av helse- og omsorgstjenestene
 • om forbedringsarbeidet innebærer innovasjon, samarbeid og samhandling, herunder deling av erfaringer med andre 

Kontaktperson: Morten Slettmyr i Helsedirektoratet e-post: morten.slettmyr@helsedir.no

Om Forbedringsprisen

Prisen er blitt delt ut siden 2014. Det startet som en pris til ledere i helse- og omsorgstjenesten, men i 2018 ble prisen endret til å også kunne omfatte team, enkeltpersoner eller ledere. 

Tidligere vinnere

 • 2022: Tromsø kommune, Midtbyen hjemmetjeneste og Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Troms
 • 2021: FACT Gamle Oslo
 • 2019: Haraldsplass Diakonale Sykehus
 • 2018: Anlaug Vatne ved Stavanger universitetssjukehus
 • 2017: Elin Haug Nygård ved Oppsalhjemmet, Jo Volle ved Helse Møre og Romsdal og Martin Veland ved Lovisenberg Diakonale Sykehus
 • 2016: Oddny Lien ved Moen og Sætre sykehjem og Janicke Stordalen ved Sykehuset Telemark
 • 2015: Mette Røsbjørgen ved St. Olavs Hospital
 • 2014: Barthold Vonen ved Nordlandssykehuset