Kultur - hvorfor og hvordan jobbe med det?

En kultur med psykologisk trygghet er en forutsetning for god pasientsikkerhet og et godt arbeidsmiljø.

KULT er et program for å bygge kulturkompetanse i helse - og omsorgssektoren.

Pilotprosjektet viser sine erfaringer fra KULT-programmet.

Les siste nytt i presentasjonen fra Pasientsikkerhetskonferansen 2023. 

Les presentasjonen fra Pasientsikkerhetskonferansen ifjor og lær mer om hva dette handler om. 

Virksomheter som lykkes i å nå sine mål kjennetegnes av en kultur preget av åpenhet, tillit, samarbeid og læring. Der er det rom for å stille spørsmål, komme med forslag og snakke om uønskede hendelser.

Arbeidsmiljø og pasientsikkerhet er gjensidig avhengig av hverandre, og må sees i sammenheng.

Hvordan får vi til det?

Meld deg på KULT-kurs

Meld deg gjerne på KULT - kurs våren 2024. Les mer her.