Kulturkompetanseprogram-våren 2024

Publisert 20/11/2023 Oppdatert 07/02/2024

KULT er et program for å bygge kulturkompetanse i helse - og omsorgssektoren.

KULT- På samlingene er det praktisk opplæring i nyttige verktøy.

Kurset er fulltegnet! Det kommer nytt kurstilbud til høsten.

Kulturen på en arbeidsplass påvirker på den ene siden medarbeidernes trivsel, helse og engasjement og på den andre siden pasientsikkerhet og kvalitet. Programmet vil gi deltakerne kunnskap og økt forståelse for disse sammenhengene, og ikke minst, opplæring i hvordan man kan jobbe med kultur. 

Målgruppen for programmet er dedikerte og motiverte interne ressurspersoner som vil øke sin kompetanse innen kultur- og arbeidsmiljøutvikling. For å lykkes i dette arbeidet er det viktig at deltagelsen er lederforankret og at deltakerne har tillit og troverdighet i organisasjonen. Deltakere skal ha en rolle som fasilitatorer/ prosessveiledere for andre deler av sin organisasjon, enn egen avdeling. Det er en klar fordel med relevant utdanning og erfaring med utviklingsprosesser.

Videre må pasientsikkerhet, arbeidsmiljø og kultur være prioritert nok i virksomheten til at tiltak kan gjennomføres. Programmet legger vekt på at disse tiltakene skal være lavterskel og lavkostnad. 

Programmet vil omfatte obligatoriske samlinger. Etter tilbakemeldinger fra piloten er planen at disse organiseres slik:
2-dagers oppstartssamling + 1 dagssamling + digitalt møte + 1 dags avslutningssamling.
Samlingene er i utgangspunktet lagt til Oslo, men ved regional interesse kan kull i andre landsdeler være aktuelt. 
 
Deltakelse vil også kreve arbeid mellom samlingene. Dette innebærer å praktisere det man lærer i egne oppdrag/prosjekter og lese pensumlitteratur.  
 

Seminarene tar trinnvis for seg verktøy og metoder som: 

 • Konkretisering av verdier. 

 • Arbeid med gruppenormer.

 • Innafor-utafor. 

 • Forventninger og bidrag i team. 

 • Verdsetting av forskjellighet. 

 • Erfaringslæring og refleksjon. 

 • Positiv organisasjonsutvikling. 
   

Felles for alle seminarene er: 

 • Arbeidsmiljø og kulturbygging som grunnleggende for både medarbeideres  
  ve og vel, og organisasjonens resultater, inkludert kvalitet og pasientsikkerhet. 

 • Kommunikasjon og psykologisk trygghet. 

 • Refleksjon og erfaringslæring. 

 • Praktisering av verktøy underveis. 

 • Case og eksempler.

 

Praktisk informasjon:

Det er ingen kursavgift. Reise- og evt opphold dekkes av arbeidsgiver. 

Interessert? Ta kontakt med Joy Buikema Fjærtoft, prosjektleder og organisasjonspsykolog.