Brosjyren Bare spør!

Publisert 19/03/2014 Oppdatert 28/08/2020

Pasienter kan bidra til å sikre trygg behandling. Bare spør! gir tips til spørsmål pasienter og pårørende kan stille i møtet med helsetjenesten.

Forside av brosjyren Bare Spør! Den skal bidra til å bedre dialogen mellom pasienter og helsepersonell.

Norske brukerundersøkelser viser at pasienter er misfornøyde med informasjonen de får fra helsepersonell (1). Forskning viser at pasienter glemmer mellom 40 - 80 prosent av informasjonen de får, og at nesten halvparten av det de husker er feil (2). Mange opplever at det ikke er anledning til å stille spørsmål (3).

Det kan være mange grunner til at kommunikasjonen svikter

Misforståelser kan være farlige og skape utrygghet
Pasienter har viktig informasjon om egen tilstand, helse og behandlingshistorikk. God informasjon fra pasienter er et sentralt element i presis og effektiv diagnostisering og behandling (4). Misforståelser og uavklarte spørsmål kan skape unødig bekymring og i verste fall få alvorlige konsekvenser for pasientene. Målet med god pasientdialog er å redusere risiko for feil og misforståelser.

Viktig å oppfordre pasientene til å spørre
For å gjøre det lettere for pasienter og deres pårørende å stille spørsmål, har pasientsikkerhetsprogrammet samlet viktige spørsmål pasienter kan stille før, under og etter sykehusopphold. Brosjyren finnes også på samisk, Jeara beare! 

Brosjyren kan lastes ned elektronisk på helsenorge.no.  

Brosjyren kan også bestilles på Helsedirektoratets nettside.

 

Heftet skal bidra til å bedre dialogen mellom pasienter og helsepersonell. Den vil gi pasientene mulighet til å delta mer aktivt i egen behandling og med det redusere risiko for feil og misforståelser.

En liten film som oppsummerer de fem viktigste rådene i Bare spør!

 

Feil bruk av medisiner er en av de største årsakene til pasientskader ved norske sykehus. Ved å stille spørsmål kan pasientene selv bidra til å oppklare misforståelser om hvilke medisiner pasienten bruker, hvilken dose som er korrekt og hvilke bivirkninger som kan forventes.

Undersøkelser viser at de fleste pasientene ønsker å medvirke. Pasientene vegrer seg imidlertid ofte for å spørre om ting de lurer på, med mindre helsepersonellet aktivt spør om dette (3). Har du hørt om kommunikasjonsmetoden Teach Back?

Les også: Slik kjører du Bare Spør! kampanje

Kilder:  1: pasopp 2016, 2: Forskning.no,  3: patientsikkertsygehus.dk 2015,  4: Sansoni et al 2014 og Stewart 1995