Slik kjører du kampanjen «Bare spør!»

Publisert 04/01/2016 Oppdatert 23/01/2023

Materiell, veiledning og tips fra praksis til hvordan du gjennomfører informasjonskampanjen «Bare spør!»

Mange foretak har gode erfaringer med Bare spør!. Her er deres anbefalinger for å lykkes med en kampanje. (Foto:Svein Lunde, SUS).

Mange helseforetak har gjennomført Bare spør! kampanjer. Kampanjene ble først testet av Helse Møre og Romsdal, Helse Fonna, Finnmarkssykehuset og Akershus Universitetssykehus. De opplever at brosjyren har god nytteverdi og at den har blitt tatt godt i mot av både pasienter og ansatte.

En pasient ved Helse Møre og Romsdal fortalte at brosjyren og oppfordringen om å stille spørsmål gjorde at han våget å stille spørsmål han hadde lurt på i mange år.

«Kampanjen oppleves som nyttig. Veldig positive og rørende tilbakemeldinger fra pasienter. Brosjyren oppleves som god og inndelingen er logisk.»  Sitat fra ansatt i Helse Fonna

Anbefalinger og tips fra Bare spør!-kampanjer i foretakene:

Pilotforetakene har klare anbefalinger til hva man bør gjøre for å lykkes med Bare spør!-kampanjen. I tillegg til sjekklisten som tilbys i veiledningen fra sekretariatet (i vedlegget til høyre), vektlegger de spesielt: 

 • involver og engasjer ledelsen
 • god informasjon til alle ansatte før og under kampanjen
 • samarbeid med kommunikasjonsavdelingen

Pilotene trekker frem lokale aktiviteter som fungerte godt, for eksempel en heldags fagdag om kommunikasjon og pasientsikkerhet, og en pop-up tralle med informasjon på visitter. Noen hadde gode erfaringer med å involvere portørtjenesten, brukerrepresentanter og til og med drosjesjåfører for å snakke om og spre brosjyren. Andre lagde video om kommunikasjon med lokale klinikere til sosiale medier. 

Kom i gang

Informasjonskampanjen Bare spør! er testet ut i foretak i alle helseregionene, se veiledning og materiell i margen høyre (nederst på mobil), samt kampanjeutstyr som bannere og plakater. Her får du råd om:

 • sjekkliste for gjennomføring av informasjonskampanjen Bare spør!
 • råd om aktiviteter
 • informasjon til ansatte med pasientkontakt
 • invitasjon til brukerutvalg
 • involvering av helsepersonell
 • tekst til innkallingsbrev
 • spørreskjema for informasjonskampanjen Bare spør!
 • rapport og evalueringsskjema for informasjonskampanjen Bare spør!
 • forslag til sitater fra helsepersonell

Vil du gjennomføre informasjonskampanjen «Bare spør!»? Ta kontakt med itryggehender@helsedir.no.

Flere erfaringer

Mange av pilotene påpeker at man nesten ikke kan starte tidlig nok med å forankre og informere i virksomheten. Her er noen av momentene pilotene ønsker å gjøre enda bedre neste gang:

 • enda bedre informasjon i forkant, ikke bare til ledere men til alle ansatte i hele virksomheten
 • involvere lokale nøkkelpersoner, og bruke gode sitater fra dem strategisk
 • involvere sengepostene i større grad
 • involvere lærings- og mestringssenteret
 • se på muligheten for å sende brosjyren sammen med innkallingsbrevene
 • dele opp uka i “happeninger” og stands
 • mer kommunikasjon med lokale og regionale medier 

Kathrin Enebakk, Helse Møre og Romsdal, Elisabeth Joks, Finnmarkssykehuset og Elisabeth Huseby, Helse Fonna kan også gi tips til gjennomføringen.

Må tenke langsiktig

Mange studier viser at det er mange grunner til at kommunikasjonen mellom helsepersonell og pasienter svikter. I tillegg til å arrangere kurs og foredrag om kommunikasjon er det sentralt at helsepersonell øver, gjerne med refleksjonsoppgaver.