Se opptak av Pasientsikkerhetsdagen: Trygg legemiddelbruk

Publisert 22/09/2022 Oppdatert 22/09/2022

Årlige målinger av pasientskader viser at legemiddelbehandling er et av høyrisikoområdene i Norge. Hva er de viktigste tiltakene vi kan gjøre for å få ned legemiddelrelaterte pasientskader i helse- og omsorgstjenesten?

Programleder Kirsti Bjerke Sæthre i samtale med Bent Asgeir Larsen, Ane Horvei Andersen, Wenche Elisabeth Hammer og Lisbeth Nymoen.

Dette og flere spørsmål ble besvart ved gode samtaler, tiltak og råd for over 1000 deltakere på Pasientsikkerhetsdagen: Trygg legemiddelbruk, som gikk av stabelen mandag 19. september.

Fikk du ikke anledning til å delta på webinaret eller har du behov for se igjen klipp og filmer sammen med andre kollegaer? Se opptak av webinaret i sin helhet her:

Ressurser og videoer 

På vår Youtube-kanal finner du også en spilleliste med de ulike reportasjefilmene og animasjonsfilmen som ble vist under webinaret. Alt dette kan du benytte til fri bruk i opplærings- og undervisningssammenheng.

Lenger ned på denne siden finner du også henvisninger til flere relevante ressurser om trygg legemiddelbruk og hvordan du kan være med på å redusere legemiddelrelaterte skader. 

Tjenesteovergangene er det største risikoområdet og en sårbar fase innen legemiddelhåndtering
— resultat av undersøkelse blant deltakerne på webinaret

Programmet med tidskoder

Innledning v/ Kari Annette Os, kons. avdelingsdirektør i Helsedirektoratet.

01:00: Velkommen og appell v/ Bjørn Guldvog, helsedirektør i Helsedirektoratet.

04:17: Hvorfor er trygg legemiddelbruk valgt til som årets tema for Pasientsikkerhetsdagen? v/ Neelam Dhingra-Kumar i WHO (norsk teksting).

11:02: Animasjonsfilm: Hvorfor kan legemidler være en risiko for pasientsikkerheten?

15:00: Hva slags problemer står vi ovenfor? Vi ser nærmere på risikosituasjoner, polyfarmasi og tjeneste/ omsorgsovergang i en samtale mellom:

 • Bent Asgeir Larsen, fastlege ved Karrestad Legesenter i Halden
 • Ane Horvei Andersen, kommunefarmasøyt i Stavanger kommune,
 • Wenche Elisabeth Hammer, avansert geriatrisk sykepleier i Indre Østfold kommune
 • Lisbeth Nymoen, klinisk farmasøyt og PhD-stipendiat ved Diakonhjemmet Sykehusapotek AS.

1:02:20: Hvordan lykkes med av medisinering v/ Marianne Lea, postdoktor i klinisk farmasi ved Universitetet i Oslo.

Norge rundt: gode eksempler og tiltak i forhold til risiko innenfor legemiddelfeltet:

 • 1:07:35: Rett inn, rett ut – Farmasøyt i akuttmottak v/ Helse Nord.
 • 1:14:00: Legemiddel som risiko - Helse Vests arbeid på områdene med størst fare for stor skade v/ Tonje Folkvang, prosjektleder ROMLE i Helse Vest
 • 1:18:55: Fra pasientrelaterte tjenester til systemarbeid v/ Ane Horvei Andersen, kommunefarmasøyt i Stavanger kommune.
 • 1:23:21: Hvordan kan kompetanse i apotek bistå kommunene? v/ Heidi Skjønhaug Reinertsen, apoteker på Apotek 1 Helsehuset i Fredrikstad.
 • 1:29:07: Tallene teller – bruk av legemiddelstatistikk for å optimalisere legemiddelbruk v/ Julie Wendelbo, Sykehjemsetaten Oslo kommune.

1:36:25: Den digitale fremtiden - hvordan kan den digitale utviklingen avlaste risikosituasjonene?
 en samtale mellom:

 • lma Mulac, postdoktor i Farmasøytisk institutt ved Universitetet i Oslo
 • Janne Kutschera Sund, fagleder legemidler i Helseplattformen.

Webinaret ble ledet av Kari Annette Os, kons. avdelingsdirektør i Helsedirektoratet og Kirsti Bjerke Sæthre, seniorrådgiver i Helsedirektoratet.

Om Pasientsikkerhetsdagen 2022

Innledere fra fagmiljøene og helsetjenesten ga eksempler på konkrete verktøy, gode samtaler og innsikt i hvordan jobbe for god legemiddelhåndtering på tvers av helsetjenesten. 

Du kan lese mer om den internasjonale Pasientsikkerhetsdagen på nettsidene til WHO.

Fire viktige budskap om legemiddelhåndtering

 1. Sett deg grundig inn i hva pasienten bruker av legemidler.
 2. Ha god nok kunnskap om hva pasienten trenger.
 3. Sett deg inn i legemiddelbehandlingen pasienten står på og kjenn til pasientens aktuelle funksjonsnivå.
 4. Kontinuerlig arbeid er viktig. Erkjenn at vi ikke er i mål ennå... 

Her kan du lese mer om hvordan redusere legemiddelrelaterte skader

Skjermbilde 2022-09-22 kl. 11.01.45.png
Webinarets deltakere lagde sammen en ordsky om hva de vil snakke om med sine kollegaer etter webinaret.

Sjekk også ut disse artiklene: 

Artikkel i Farmatid: Avmedisinering – hva bør du vite? (Marianne Lea, Farmasøytisk institutt, UIO)

Artikkel i Sykepleien: Arbeidsro, farmasøyt og mer årvåkenhet skal hindre flere medisinfeil etter at pasient døde.

Bli med på Pasientsikkerhetskonferansen

Ønsker du å lære mer om redusering av legemiddelrelaterte skader spesielt, eller pasientsikkerhet generelt? Under Pasientsikkerhetskonferansen 24. og 25. november vil det avholdes en egen parallellsesjon med temaet: Tryggere behandling med vanedannende legemidler, i tillegg til nærmere 30 andre sesjoner med relevante og lærerike temaer. 

Les mer om årets innholdsrike program, og meld deg på på pasientsikkerhetskonferansen.no