Se opptak av Pasientsikkerhetskonferansen 2021

Publisert 10/11/2021 Oppdatert 07/02/2022

Pasientsikkerhetskonferansen er Norges største og viktigste møteplass for alle som er opptatt av pasientsikkerhet og kvalitetsforbedring. Se hele konferansen her!

Dag 1 - I trygge hender 

 • 00:12:10 – Helse og omsorgsminister Ingvild Kjerkol åpner Pasientsikkerhetskonferansen og deler ut Forbedringsprisen 2021
 • 00:20:15  Why do we need a vision zero to reduce patient harm? Neelam Dhingra-Kumar, Head of “A Decade of Patient Safety 2020-2030”, World Health Organization (WHO)
 • 00:34:00 – 20 år med nullvisjon – hva kan helse- og omsorgstjenesten lære? Guro Ranes, leder for trafikksikkerhet, Statens vegvesen
 • 00:58:15 – Samtale: Hvordan lykkes med nullvisjon – og hva er fallgruvene? Einar Hovlid, prosjektleder, Statens helsetilsyn, Trine Olsen, klinikkdirektør, Bærum sykehus, Lill Sverresdatter Larsen, leder, Norsk Sykepleierforbund, Ishita Barua, lege i spesialisering i fordøyelsessykdommer og ph.d.-kandidat ved Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo
 • 01:33:15 – Kan frykt for feil handling føre til feilbehandling? Karin Rø, seniorforsker i Legeforskningsinstituttet og overlege og rådgiver, Ressurssenter Villa Sana/Modum Bad.
 • 01:46:42 – Samtale: Hva bør gjøres for å bryte stillheten og få til en kulturendring? Kim Karlsen, fagsjef, Norsk Psykologforening, Bente Lüdemann, fagsjef, Norsk Sykepleierforbund, Olav Røise, leder, Legenes forening for kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet, professor, Oslo universitetssykehus og Universitetet i Stavanger
 • 01:59:37 – Keynote: How compassionate and collective leadership drives cultural change Michael West, Senior Fellow, The King's Fund, Professor of Work and Organisational Psychology at Lancaster University and Emeritus Professor at Aston University

PS! En podkast om pasientsikkerhet og kvalitetsforbedring

Sykepleierpodden 

Dag 2 - Sammen kan vi endre

 • 00:10:20 – Hvordan lykkes med endring og kontinuerlig forbedring? Hans Christian Holte, arbeids- og velferdsdirektør, NAV, Espen Rostrup Nakstad, assisterende helsedirektør, Helsedirektoratet
 • 00:36:05 – Hva er resiliens? Cecilie Haraldseid-Driftland, postdoktor og førsteamanuensis, SHARE - Senter for kvalitet og sikkerhet i helsetjenesten, Universitetet i Stavanger
 • 00:46:30 – #Råbra: Å evaluere med positivt fortegn Marianne Nordhov, overlege, barne- og ungdomsavdelingen, Universitetssykehuset Nord-Norge
 • 00:54:40 – Hvordan jobbe med resiliens i kommunene? Henriette Oktander-Andersen, kvalitetsforvalter, Sykehjemsetaten i Oslo kommune
 • 01:03:01 – Samtale: Hva betyr resiliens for oss, og hvordan kan det bedre pasientsikkerheten? Siri Wiig, leder, SHARE, Universitetet i Stavanger, Cecilie Haraldseid-Driftland, postdoktor og førsteamanuensis, SHARE, Universitetet i Stavanger, Marianne Nordhov, overlege, barne- og ungdomsavdelingen, Universitetssykehuset Nord-Norge, Henriette Oktander-Andersen, kvalitetsforvalter, Sykehjemsetaten i Oslo kommune
 • 01:20:50 – You´ll never walk alone – store utfordringer krever samarbeid på kryss og tvers, Hege Christin Huseklepp, rådgiver, Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Vestland (Hordaland), Sønneve Teigen, spesialrådgiver, Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Vestland (Hordaland), Anita W. Johansen, etatsdirektør, Etat for sykehjem i Bergen kommune, Bård Kittang, overlege, Enhet for sykehjemsmedisin i Bergen kommune, Ane Tveiten Øien, sykehjemslege, Fyllingsdalen sykehjem, Dagrun Linchausen, legevaktsjef, Bergen legevakt
 • 01:44:50 – Å løfte i flokk, Øystein Mæland, administrerende direktør, Akershus universitetssykehus, Mona Morland, avdelingsleder medisinsk overvåkning, Akershus universitetssykehus, Jan Erik Berdal, avdelingsleder infeksjonsavdelingen, Akershus universitetssykehus, Sylvi Vullum, seksjonsleder intensivavdelingen, Akershus universitetssykehus
 • 02:08:30 – Hvordan snur vi skuta sammen? Tine Dahl, enhetsleder, Teksleåsen avlastningsbolig for barn i Sandefjord kommune, Nina Løkkemyhr El-Sayed, pårørende
 • 02:16:05 – På lag for forbedring – kan tavlemøter bidra til reduserte ventetider og færre fristbrudd? Hege Andersen, leder, avdeling for kontinuerlig forbedring og førsteamanuensis, Institutt for statsvitenskap ved Universitetssykehuset i Nord-Norge, Anita Schumacher, administrerende direktør, Universitetssykehuset Nord-Norge, Karl-Ivar Lorentzen, klinikksjef, Nevro-, ortopedi- og rehabiliteringsklinikken, Universitetssykehuset i Nord-Norge

Legeprat

Helhjerta

Få mer ut av Pasientsikkerhetskonferansen

Vi har laget forslag til spørsmål til refleksjon og annet nyttig informasjon til de ulike hovedtemaene for konferansen. Klikk her for å lese mer.