Nasjonale faglige råd for forebygging av fall

Publisert 01/07/2022 Oppdatert 01/07/2022

Den tidligere tiltakspakken for forebygging av fall i institusjoner vil bli videreført som nasjonale faglige råd fra Helsedirektoratet.

Prosjektleder for arbeidet er Anne-Berit Schelbred. Anne-Berit har vi "lånt" fra Sykehuset Vestfold, hvor hun jobber som kvalitetsrådgiver

Videreføringen innebærer i hovedsak en oppdatering av kunnskapsgrunnlaget, inndelt i kapitler med påfølgende råd, informasjon om hvordan rådene kan følges samt faglige begrunnelser for rådene. 

Rådene skal omfatte både hjemmeboende og de som oppholder seg på institusjon. Utvikling av de faglige rådene skal ses i sammenheng med pågående arbeid med handlingsplan som oppfølging av nullvisjon for alvorlige fallulykker i hjemmet som er presentert i folkehelsemeldingen 2019.

For å sikre forankring og andre praktiske og faglige perspektiver, vil rådene sende på nasjonal høring før publisering.

Høring planlegges i årsskiftet 2022/2023 og publisering sommeren 2023.

Prosjektleder for arbeidet er Anne-Berit Schelbred. Anne-Berit har vi "lånt" fra Sykehuset Vestfold, hvor hun jobber som kvalitetsrådgiver.

Her kan du lese mer om fallskader og forebygging av fall.