Et unikt samarbeid om opplæring

Publisert 04/03/2022 Oppdatert 04/03/2022

Utviklingssenterene for sykehjem og hjemmetjenester i Agder og Sørlandet sykehus går sammen om å lære opp helsepersonell i kvalitetsforbedring.

Nederste rekke fra venstre: Line Marie Ekse (SSHF), Sølvi (USHT Agder) Midterste rekke fra venstre: Mari Helland Frøysnes (SSHF), Merethe A. Land (USHT Agder), Øverste rekke fra venstre: Ellida G. Henriksen (USHT Agder), Ida Waal Rømuld (Hdir)

– Vi var veldig spente på om vi ville få søkere på så kort varsel. Men det ble flere søkere enn vi hadde plass til både fra kommunene og Sørlandet sykehus. Vi har fått med motiverte deltakere med stor bredde i geografi og forbedringsområder. Det er inspirerende, forteller Ellida Grøsle Henriksen i USHT Agder (vest).

Opplæringen består av både digitale og fysiske samlinger, og første kull avsluttes i juni 2022. Høsten 2022 vil det også bli etablert et opplæringsprogram for de som skal veilede kvalitetsforbedring, og den engasjerte gruppen planlegger i tillegg et nettverk for ferdige agenter. 

Ringer i vann

At denne type opplæring skjer på tvers av forvaltningsnivå, er ganske unikt og en viktig inspirasjonskilde for andre. Det er også utrolig spennende at dette samarbeidet dras av helsepersonell som selv har gått tilsvarende opplæringsprogram og blitt inspirert, sier seniorrådgiver i Helsedirektoratet, Ida Waal Rømuld.

– Det er viktig at de som får opplæring og praktisk erfaring med kvalitetsforbedring bringer denne kunnskapen videre inn i egne virksomheter og tjenester.

Praktisk orientert

Et viktig aspekt ved denne typen opplæringsprogrammer er at deltakerne lære å iverksette og lede forbedringsarbeid på egen arbeidsplass. Kvalitetsforbedring er en metodisk tilnærming til endring som læres best gjennom å prøve ut metoder og verktøy i praksis.

– Mellom samlingene skal deltakerne prøve ut verktøy de har lært, for å bli trygge på å drive systematisk forbedringsarbeid på sin arbeidsplass, og forsøke oppnå forbedringer. De får veiledning av dyktige medarbeidere fra Utviklingssenteret og KOM, forteller prosjektleder for kontinuerlig forbedring på Sørlandet sykehus Mari Helland Frøysnes.

Programmet ledes av tidligere forbedringsagenter og teller 36 motiverte deltakere fra ulike deler av tjenesten.16. februar ble andre heldagssamling gjennomført. Deltakerne diskuterte engasjement for endring og utfordret egen evne til samarbeid og kreativitet gjennom "spaghetti og marshmallow-øvelsen".