Risikotavle

Publisert 07/11/2016 Oppdatert 10/06/2021

Med en risikotavle kan du få overblikk over utvalgte risikoområder for pasienter og brukere.

(Foto: Stig Marlon Weston)

Hva er en risikotavle?

Formålet med en risikotavle er å skape overblikk over utvalgte risikoområder for pasienter og brukere. Tavlen er et verktøy for å etablere en regelmessig dialog (møte) om og oppfølging av de utvalgte risikoområdene.

Hvorfor bruke en risikotavle?

Dette tavlemøtet bidrar til å redusere pasientskader ved å sikre oppfølging av risikoreduserende tiltak og skape en felles forståelse for risiko i avdelingen.

Denne tavlen kan også benyttes til å samle inn data daglig. Data fra for eksempel en ukes periode legges sammen og fremstilles i tidsserier som kan henges opp på forbedringstavlen.

Hvordan utvikle en risikotavle?

Risikotavlene som er benyttet i pasientsikkerhetsprogrammet er en videreutvikling av de mer kjente pasientavlene. Forskjellen er at risikotavlene ofte inkluderer flere kolonner hvor man kan angi om pasienten eller brukeren har særlig risiko for enkelte pasientskader og hvilke tiltak som skal gjøres for å redusere risikoen.

Dersom man ønsker å utvikle denne møtearenaen i egen avdeling, henviser vi til utfyllende råd og tips i Manual for tavlemøter.