PDSA-skjema

Publisert 07/11/2016 Oppdatert 10/06/2021

PDSA-skjemaet et hjelpemiddel til å strukturere og dokumentere PDSA-testene.

(Foto: Stig Marlon Weston)

Verktøy

PDSA-mal

The PDSA-Cycle

Hva er et PDSA-skjema?

PDSA-skjemaet er en fremstilling av stegene og vurderingene som gjøres når man skal gjennomføres en PDSA-test. Det er i tillegg utviklet for å enkelt kunne dokumentere de tester man gjennomfører i forbedringsarbeidet.

Hvorfor bruke et PDSA-skjema?

Når man er ukjent med PDSA og testing i liten skala, så er PDSA-skjemaet et hjelpemiddel til å strukturere og dokumentere testene. Skjemaet bidrar til at man husker alt man må ta stilling til før og etter testen for at man systematisk skal kunne lære noe fra testene man gjennomfører. I tillegg fungerer det som en endringslogg hvor man kan gå tilbake å se hvilke erfaringer man hadde med hvilke ideer.

Hvordan bruke et PDSA-skjema?

Forbedringsteamet kan bruke skjemaet til å dokumentere hva som skal testes, hvordan testen praktisk skal gjennomføres og hvordan data skal samles inn under testingen. I tillegg brukes skjemaet til å dokumentere hvordan det gikk å gjennomføre testen (hvis A, skjedde så B?) og hva som skal testes neste gang (basert på den nye kunnskapen man har fått).