Paretodiagram

Publisert 07/11/2016 Oppdatert 10/06/2021

Paretoanalyse er et prioriteringsverktøy i forbedringsarbeid for å kunne skille "de vitale få" årsakene til problemene fra "de trivielle mange".

(Foto: Stig Marlon Weston)

Verktøy

Paretodiagram

Hva er et paretodiagram?

Et Paretodiagram et et diagram som sorterer en mengde med data etter antall forekomster (frekvens). Diagrammet er ofte en kombinasjon av et stolpediagram hvor stolpene er sortert fra venstre til høyre avtagende etter verdi, og et linjediagram med kumulativ frekvens.

Hvorfor bruke et paretodiagram?

Paretoanalyse er et prioriteringsverktøy i forbedringsarbeid for å kunne skille "de vitale få" årsakene til problemene fra "de trivielle mange". Ofte skyldes 80 % av problemene 20 % av årsakene; derfor kalles dette også 80/20-regelen. Ved å finne de årsakene som skaper flest problemer og feil og gjøre noe med dem, får man mest effekt av forbedringstiltakene.

Hvordan lage et paretodiagram?

1. Velg et forbedringsområde som skal analyseres

2. Identifiser årsakene til problemet ved idedugnad eller ved eksisterende data

3. Velg måleenhet og tidsperiode

4. Samle data i faktorer/kategorier/årsaker

5. Tegn diagram hvor x-aksen er ulike faktorer/kategorier/årsaker, venstre akse er antall eller prosent for hver faktor, mens høyre akse er akkumulert prosent.

6. Lage et stolpediagram med avtagende høyde på stolpene fra venstre mot høyre

7. Tegne et linjediagram i samme aksesystem av akkumulerte prosenter

8. Man kan dra en linje fra 80 % på y-aksen fram til linjediagrammet og fra skjæringspunktet loddrett ned til x-aksen.

9. Analyser diagrammet og finn ut hvilke faktorer/kategorier/årsaker som skal rettes på først. Husk at noen ganger skal en faktor på grunn av stor betydning håndteres raskt selv om den forekommer sjelden.