Nominell gruppeteknikk

Publisert 29/11/2017 Oppdatert 10/06/2021

Nominell gruppeteknikk er en strukturert form for idemyldring, hvor man rangerer foreslåtte ideer og leter etter beste løsning på et problem.

Hva er nominell gruppeteknikk?

Nominell gruppeteknikk er en strukturert form for idemyldring.


Formålet er å komme frem til enighet om:


 • Hvordan foreslåtte ideer kan rangeres.

 • Hvilke muligheter/utfordringer som er av størst betydning for arbeidet.
 • Hva som er den eller de beste løsningene på et problem.

Hvorfor bruke nominell gruppeteknikk?

Nominell gruppeteknikk legger opp til en demokratisk prosess for å komme til enighet. 

Teknikken er nyttig å bruke dersom:


 • Det er vanskelig å bli enige om hvilken idé som skal eller bør brukes.

 • Gruppen genererer få ideer.
 • Temaet er særlig kontroversielt eller det er store motsetninger i gruppen.
 • Noen gruppemedlemmer er mer pratsomme eller dominerende enn andre.
 • En eller flere av gruppemedlemmer tenker bedre i stillhet.

 • Det er behov for å sikre at alle medlemmene deltar.
 • Når en eller flere gruppemedlemmer er nye i teamet.

Hvordan gjennomføre nominell gruppeteknikk?

 • Avklar roller: hvem leder prosessen og har ansvar for å sikre fremdrift, hvem holder tiden, hvem leser opp lappene og skriver på flip-over/tavle eller tilsvarende ved behov.
 • Beskriv oppgaven som skal løses, dvs. temaet dere skal idemyldre rundt. Vær sikre på at dere har en felles forståelse i gruppen.
 • Det valgte temaet eller oppgaven skal være synlig for hele gruppen gjennom prosessen, for eksempel skrevet ned på en tavle/flip-over.
 • Hvert gruppemedlem tenker ut og skriver ned så mange ideer som mulig i stillhet innenfor et begrenset tidsrom. Hver ide skrives på en egen lapp.
 • Plasser alle lappene synlig på en vegg eller tavle.

 • Grupper lappene i kategorier uten diskusjon. Alle kan bidra med å plassere/flytte lappene.

 • Leder leser gjennom. Dersom det er noen lapper som er uklare, må disse tydeliggjøres eller fjernes.

 • Gi kategoriene en merkelapp som beskriver kategorien.

 • Den enkelte deltager rangerer ideene ved å for eksempel gi hver ide under en kategori en skår for forventet effekt.

 • Legg sammen poeng for hver idé, og fremstill de 3-5 beste ideene.

 • Gå gjennom forslagene og prioriter hvor dere skal starte. Dette kan gjøres i flere runder om nødvendig.

Tips

 • Sørg for nødvendig materiell. Det kan være nyttig med papir og penn til hver deltaker, flip-over, tusj, tape.
 • Det kan være nyttig å bruke verktøy for Prioriteringsmatrise sammen med denne øvelsen.