I dag - i morgen

Publisert 08/12/2017 Oppdatert 10/06/2021

Verktøyet «I dag - i morgen» gjør deg i stand til å ta stilling til hva som er bra og mindre bra med dagens arbeidsmetoder og -prosesser, og hva som blir bedre og mer krevende med endringene som skal innføres.

Verktøy

Mal "I dag - i morgen"

Hva er en verktøyet «I dag - i morgen»?

Denne modellen tvinger deg til å ta stilling til hva som er bra og mindre bra med dagens arbeidsmetoder og -prosesser, men også hva som blir bedre og mer krevende med endringene som skal innføres. 

Hvorfor bruke «I dag - i morgen»?

Kommunikasjon i endringsprosesser kan ofte bli ubalansert. Det er ofte mest fokus på hva som ikke fungerer i dag og hvor bra alt blir når endringene er innført. Virkeligheten er mer kompleks, og denne modellen kan brukes for å finne ut hvordan ulike aktører opplever dagens situasjon og endringene som innføres. 

Hvordan lage «I dag - i morgen»?

Inviter de som blir berørt av endringene til å beskrive hva de opplever fungerer bra og mindre bra med dagens situasjon, og hva de forventer vil skje om endringene innføres. Dette kan gjøres i med alle som blir berørt av endringene i plenum eller i mindre grupper, eller i kombinasjon. Øvelsen kan også være nyttig å gjøre for kun forbedringsteamet. 

Tips

  •  Bruk resultatet fra denne øvelsen til å tilpasse en kommunikasjonsplan. 
  • I dialogen om hvordan endringene vil påvirke negativt, kan man sette av tid til å drøfte hvordan man kan oppnå det samme uten de negative konsekvensene (eller hvordan de negative konsekvensene kan reduseres).