Forbedringstavle

Publisert 07/11/2016 Oppdatert 10/06/2021

Dette tavlemøtet bidrar til at man i fellesskap kommer frem til, prioriterer, tester og vurderer forbedringsideer.

Hva er en forbedringstavle?

Formålet med en forbedringstavle er å skape et overblikk over status for pågående forbedringsarbeid. Tavlen utgjør et verktøy for/tilrettelegger for/er et utgangspunkt for en systematisk og regelmessig dialog (møte) om hvordan forbedre eksisterende praksis.

Hvorfor bruke en forbedringstavle?

Dette tavlemøtet bidrar til at man i fellesskap kommer frem til, prioriterer, tester og vurderer forbedringsideer. Ideene kan komme fra de ansatte selv, pasienter, brukere og pårørende.

Hvordan utvikle en forbedringstavle?

Dersom man ønsker å utvikle denne møtearenaen hos seg, henviser vi til utfyllende råd og tips i Manual for tavlemøter.